Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Det har blivit nytt liv i debatten om införande av ett avdrag för hushållsnära tjänster, det som förslagets motståndare föraktfullt avfärdar som pigavdrag. På uppdrag av arbetsgivarorganisationerna Almega och Svenskt näringsliv har statliga Konjunkturinstitutet räknat på effekterna i termer av jobbskapande och skatteintäkter/bidragskostnader. Hur KI än räknar blir det vinst. I det mest fördelaktiga alternativet handlar det om uppskattningsvis 18 000 nya riktiga jobb och en besparing på 400 miljoner kronor.

Men socialdemokraterna säger nej.

I en kommentar till KI:s utredning säger kristdemokraternas vice ordförande Maria Larsson att det är obegripligt att inte vilja ersätta Ams-åtgärder med riktiga jobb, göra svarta jobb vita och öppna en ny marknad (och då särskilt för kvinnors företagande). Men det är inte alls obegripligt. LO står i vägen.