Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Anders Borg har talat dystert klarspråk (pdf) vid en träff med riksdagsjournalisterna i dag. Det blir minustillväxt 2009 och arbetslösheten stiger till 8,5 procent året därpå. Statens budget går från stora överskott till minus under 2009 och 2010.

Vi får ännu en påminnelse om hur extremt känsligt för konjunktursvängningaar som högskattesamhällets statsfinanser är. I goda tider strömmar skatteintäkterna in, i dåliga tider strömmar bidragsmiljarderna ut.

Borg talar förtjänstfullt klarspråk om finanspolitiken. Det är inte aktuellt med allmänna efterfrågestimulanser, betonar han ånyo. Effekterna är allmänt osäkra och kostnaden för de jobb som ändå kan tänkas skapas blir astronomisk hög: fler miljoner per jobb.

De åtgärder som genomförs ska stärka förtroendet och i görligaste mån vara strukturellt riktiga. Vad man saknar är en generell garanti för banksystemet, så att kreditgivningen kan komma i gång. Visserligen talas i Borgs material om en utvidgning av garantisystemet till kapitaltillskott ”förbereds”, men allt dröjer, Det är snart en månad som bankcheferna var inkallade till finansen för överläggningar.