Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det lär inte smälla många champagnekorkar i London i dag – finansminster George Osborne har just lagt fram en mäkta tuff budget – men i själva verket borde medborgarna glädjas. Nu är det äntligen slut med Gordon Browns slappa spenderande, som inte gett skattebetalarna valuta för pengarna men byggt upp gigantiska underskott i ekonomin, och det är första steget på vägen tillbaka till sans och balans.

Det var också en väldig tur att det blev en ordentlig majoritetsregering med konservativa och liberaldemokrater. Nu tål man till och med en och annan frondör, medan varenda ledamot annars hade haft utpressningsläge. Politiken är kärv och föga insmickrande men den är trovärdig och det är en av förutsättningarna för framgång.

Man kan ha synpunkter i enskildheter beträffande allt från hur kapitalskatten höjs till hur vinstskatten sänks, men om man avstår från finliret och fokuserar på att regeringen genomför vissa skattehöjningar och en rejäl trimning av utgifterna måste man säga att proportionerna verkar vettiga. Det är aldrig populärt att höja skatten, men skatter och utgifter måste faktiskt vara i någorlunda balans.

Britterna har nu fått ett tydligt besked om att politikerna inte tänker låta ekonomin skena i väg. Jag tror att det kan ha en lugnande och så småningom stimulerande effekt. Enligt keynesiansk teori försvagar man konjunkturen när man höjer skatter och sänker utgifter och det anses fel i ett läge när återhämtningen fortfarande är beskedlig, men jag tror att keynesianerna underskattar medborgarnas oro för framtiden. Underskott i dag blir kärva tider i morgon: så tror jag att många resonerar när politikerna håller kranarna öppna för länge. Bättre att ge klart besked om att ordningen ska återställas och lägga grunden för äkta framtidstro.

Det kan väl vara värt en skål, trots allt. Om inte i champagne så i cider (som nu dessutom klarar sig undan skattehöjning).