Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

I dagens SvD skriver jag om en ny och hittills opublicerad mätning om attityder i sjukförsäkringsfrågan, som genomförts av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Det visar sig att de rödgröna misslyckats med att koppla greppet i frågan. Trots att december varit en medial mardröm för Alliansen får regeringen något BÄTTRE medelbetyg än oppositionen när det gäller förtroendet i frågor som har med sjukskrivning att göra. Regeringen får 2,58 mot oppositionens 2,50. Det är ingen stor ledning, men det väntade hade ändå varit ett stort övertag för de rödgröna med tanke på hur kvällstidningar och radio/tv har sett ut under december.

Det säger kanske mindre om regeringen än om att det finns en grundmurad skepsis mot det rödgröna alternativets kompetens.

För regeringen är slutsatsen uppenbar: Ju mer man kan bli jämförd med oppositionen, desto bättre. När man uppträder ensam på scenen blir man jämförd med det ouppnåeliga ”så borde det vara i den bästa av alla världar”, och vem kan då klara sig bra? När man jämförs med verklighetens rödgröna alternativ blir bilden en helt annan; då ser det inte så pjåkigt ut. Ju fler debatter det kan bli under våren, desto bättre för regeringspartierna.