Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Ekot rapporterar i dag att antalet handläggare i regeringskansliet har ökat från 1700 till 2400 under det gångna decenniet. Det är en ökning med 40 procent!

Det är knappast någon tillfällighet att den här ökningen sammanfaller med Göran Perssons period som statsminister. Hans tid vid makten kännetecknas av maktkoncentration och det förvånar inte att man samlar makt i departementen i syfte att kunna styra myndigheterna på ett mycket mer detaljerat sätt än vad som tidigare varit fallet.

Att det sedan inte fungerar något vidare – och att det kostar mycket pengar – tycks vara av mindre intresse för regeringschefen.