Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Hägglund har nu lagt kung och kåkar bakom sig och gått över till äldreomsorg och sjukvård. Det är kärnfrågor för partifolket i salen.

Hittills handlar det om vad som skett sedan 2006, och det är faktiskt en hel del. Apoteksreform. Psykiatrireform. Tandvårdsreform. Och kortare köer tack vare kömiljarden: ”Antalet personer som väntar längre än 90 dagar jar sjunkit från nästan 130 000 till färre än 50 000.”

Det har satts in en hel del åtgärder för att förbättra vårdens hälsa. Man blir faktiskt lite imponerad av Hägglunds högläsning ur journalen.