Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Vad kan den brittiska regeringen göra för att minska fattigdomen i landet? Ett svar kommer från de konservativas policychef Oliver Letwin i en artikel i The Times. Centralregeringen måste de lokala myndigheter större frihet att experimentera, pröva egna idéer, ta egna initiativ – och göra det i medvetenhet om att en del av de här experimenten kommer att misslyckas:

Så här vill jag att seniora statstjänstemän ska kunna säga till tidningarna, skriver Letwin:

”Jag har fått i explict uppdrag att säga er att en betydande mängd misslyckanden hade förutsetts, och att om det inte hade skett några misslyckanden så hade det antytt att det hade tagits alltför lite risk, och att vad regeringen bryr sig om är inte om det sker misslyckanden utan om de lokalsamhällena och de lokalt baserade sociala initiativen ofta blir framgångsrik i att lyfta människor ur det flefaldiga utanförskapets fällor.”

Man han ha synpunkter på Letwins grammatik, men idén är provokativ och intressant. Ännu mer så i det notoriskt centralistiska Storbritannien än i (det snart nästan lika notoriskt centralistiska) Sverige. Fast det gäller förstås att det är småskaliga projekt det handlar om.