Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Sveriges säkerhetspolitiska doktrin går numera ut på att vi säger att vi ska komma till hotade grannländers hjälp och att vi förutsätter att de ska hjälpa oss på motsvarande sätt. Den formella garantin består av vår egen fromma förhoppning. Vi vill inte gå med i Nato och vi har inte slutit några bilaterala avtal.

Ekot uppmärksammar i dag att grannländerna inte är riktigt lika blåögda. Inget av dem har kommit med liknande yviga åtaganden utan de verkar ha gammaldags, griniga idéer om att man ska komma överens och att det inte räcker med önskningar och drömmar för att garantera ordentlig säkerhet. Folkpartisten Allan Widman konstaterar att den här asymmetrin inte är riktigt bra; övriga tillfrågade politiker står ståndaktigt fast med huvudet i sanden.