Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Tidskriften Fokus tacklar skolans problem i en fyllig och läsvärd artikel. Man pekar på lärarutbildningarna och kommunaliseringen som två viktiga förklaringar till att Johnny inte kan räkna, men man kommer också in på den viktiga frågan om skolans signalsystem och vad de ansvariga har sagt är viktigt.

Att kunskapsmålet devalverats är en alldeles för stor faktor för att man ska kunna gå runt den. Det måste stå mycket mer klart än det gjort att skolans huvuduppgift är att hjälpa eleverna till kunskap. Och det är inte bara Jan Björklund och jag själv som har den åsikten. Även ordföranden i Lärarnas riksförbund, Metta Fjelkner, kommer till tals i Fokus:

”I skolutvecklingsavtalet från 1996 fanns ett förslag att vi inte ens skulle få använda ordet undervisning. I stället skulle det heta »elevers lärande«. Det sociala var det viktiga, att alla ska må jättebra i skolan.”

Inget fel med att elever mår bra. Men man måste ändå komma i håg att det är inte är välbefinnandet som är själva syftet med verksamheten.

Både Jan Björklund och Metta Fjelkner betonar vikten av undervisning av de små barnen. Lärare som har särskild skicklighet i att lära små barn att läsa, skriva och räkna är det fundament som behövs för att hela den övriga skolan ska fungera. Helt rätt!