Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Syftet må vara det ädlaste, men det är helt fel att socialdepartementets ”Flicka”-kampanj publicerar annonser som går till angrepp mot enskilda chefer i medieföretag.

Det pågår redan alldeles för mycket opinionsbildning i statens regi. Samhällsdebatten blir helt snedvriden när aktörer som Folkhälsoinstitutet, Naturvårdsverket och ombudsmännen får stora summor av staten för att driva kampanjer. Vilken fri opinionsbildare kan mäta sig med dem?

Att sedan staten går från propaganda i allmänna frågor till hets mot individer är direkt stötande. Dra in kampanjen!