Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Två akutläkare på en halv miljon barn i Stockholms län. Så kommer det att se ut på nätterna i sommar. Det är förstås inte acceptabelt.

De ansvariga talar om resursbrist, och det är klart att mer resurser skulle kunna lindra situationen. Men allvarligt talat, landstinget omsätter tiotals miljarder om året; det kan inte gärna vara resursbrist som är huvudförklaringen. Någon ansvarig har prioriterat annan verksamhet. Det behöver inte ha varit politiker som fattat beslutet, men ytterst finns också ett politiskt ansvar att utkräva.

Svensk vård är bra – när man väl får den. Det visar Euro Health Consumer Index, som presenterades häromdagen. Svensk sjukvård kommer på fjärde plats i EU, enligt jämförelsen. Hade det bara hängt på själva vårdkvaliteten hade det gått ännu bättre, men den dåliga tillgängligheten drar ner betyget.

Fortfarande, 2006, är känslan alldeles för dåligt utvecklad att sjukvården är till för patienterna. Om systemet satte patienten i stället för budgeten i centrum skulle mycket, om än inte allt, falla på plats. Kanske även det ekonomiska…..