Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

SvD:s Mikael Holmström rapporterar i dag att granskningen av de återfunna tsunamibanden ger en annan bild av verkligheten än den som Lars Danielsson har lämnat. Sekretessen är stor och vi får inte reda på vari skillnaderna består, men det hela är tillräckligt graverande för att Johan Hirschfeldt ska begära att Katastrofkommissionen får börja arbeta igen.

Två frågor hamnar i centrum:

1. Har Sverige haft någon krishanteringsberedskap att tala om? Göran Perssons strategi gick ut på att den högsta politiska ledningen i regeringskansliet också skulle fungera som översta krishanterare. Danielsson har hävdat att han gick in i en aktiv roll meddetsamma. Om det inte stämmer, förändras bilden i grunden. Då visar sig bygget vara ännu bräckligare än vad det annars har tett sig.

2. Vilken kultur har egentligen rått i Göran Perssons statsrådsberedning? Hur har de här säkerhetskopiorna kunnat existera utan att någon av de höga tjänstemän som känt till dem har underrättat Hirschfeldt, Katastrofkommissionen – eller de folkvalda företrädarna i KU? Och varför har man försökt radera banden mitt under pågående kommissionsarbete? Vad har styrt tjänstemännens handlande? Varför teg de så länge? Hur ska regeringen Reinfeldt förhålla sig till vad de gjort?