Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Bäckström pekar på en svårighet i att försöka stoppa finanskriser med hjälp av finansinspektioner och reglering: Det är sällan så att haveri i ett enskilt företag skapar eländet, det kommer genom att många aktörer springer åt samma håll på en gång.

Han vill öka kraven på bankernas kapitaltäckning – och att man inte bara ska ta hänsyn till fiskala frågor utan också monetära när Riksbanken sätter räntan. Man måste bemöta systemproblem (kriser) med systemlösningar.