Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

…apropå bloggposten nedan:

”Hej. Här är ett svar på din blogg. Med hälsningar från direktör Björn Risinger, Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har inte för avsikt att ta bort alla uppstoppade djur från naturum, besökscentra som bland annat finns vid flera nationalparker. Det uppgavs i ett radioinslag, men det finns inga beslut från verket med den innebörden.

För att undvika missförstånd kommer vi att ta bort kommentaren om monterade djur i Naturvårdsverkets Nationella riktlinjer för naturum. Kommentaren syftade till att betona vikten av att informationen i naturum är pedagogiskt upplagd, så att utställningarna består av mer än monterade djur. Naturum är viktiga som entréer till naturen i Sverige och vi vill att besökarna ska få största möjliga glädje och nytta av besöket.”

Utmärkt. Djurskyddsmyndigheten förblir allena i gärdsgårdsserien.