Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

De angivna skälen till att europeiska väljare säger nej till EU:s konstitution varierar mellan olika länder, konstaterar Anatole Kaletsky i The Times. I Frankrike tycker man sig säga nej till den liberala kapitalismen, i Holland handlar det snarare om motsatsen: skepsis mot att EU ska utvecklas till superstat.

I själva verket, menar Kaletsky, handlar det europeiska missnöjet – som också har yttrat sig i starkt kritiska signaler till Gerhard Schröder och Silvio Berlusconi – om missnöje med ekonomin. Västra Europa har utvecklats dåligt under lång tid, arbetslösheten är obrutet hög och tillväxten för klen.

Kaletsky skriver ut fel medicin: en drastisk sänkning av räntan i euroområdet, depreciering av valutan. Europa borde diskutera strukturreformer i stället. Men diagnosen har mycket som talar för sig.