Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Jan Björklund har inte precis någon anledning att glädjas, men en bister nick borde han kunna kosta på sig. Skolverket presenterar i dag sin undersökning av hur svenska elever står sig i den internationella konkurrensen och den bekräftar Björklunds bild av det allmänna kunskapstrenden.

Sverige ligger fortfarande hyggligt till, speciellt i läsförståelse, men ”utvecklingstrenden är genomgående negativ” och tyvärr handlar det inte bara om att andra länder gör bättre ifrån sig utan också om att resultaten i Sverige försämras. Mest problematikt är läget i matematik och naturvetenskap.

Regeringen genomför ett antal bra reformer för att bryta utvecklingen: bättre möjligheter att hävda ordning och arbetsro, fler nationella prov, tidigare betyg, vidareutbildning för lärare, stärkt skolinspektion, nytt gymnasium och ny lärarutbildning. Dilemmat är bara att ledtiderna är så förfärligt långa.

Därför är det så viktigt att de som har ansvaret för huvuddelen av grundskola och gymnasium – kommunerna – kommer in mer i debattens centrum. De måste börja förbättra resultaten redan nu, inom ramen för det befintliga regelverket. Högre prioritet för skolfrågorna i det kommunala arbetet, mer transparens så att medborgarna får reda på hur bra skolorna är, rekrytering av behöriga lärare och mycket större satsning på rektorsrekryteringen – allt sådan kan göras meddetsamma.

Kan göras. Måste göras!