Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Missa inte Peter J Olsson i Kvällsposten. Ämnet är ansvarskommittén, som kanske inte får samhällsdebattens högsta poäng för sex appeal – men vars behandling kommer att betyda väldigt mycket för hur det politiska Sverige ska se ut framöver.

Olsson har läst utredningsordförandens Mats Svegfors bok ”Vi dumma svenskar” (1993) och funderar kring hur tankarna där hänger ihop med ansvarskommittén. I sin bok reflekterar Svegfors över hur politiken kunde ha byggts upp kring andra svenska traditioner än centralismens och kollektivismens – småföretagandet, självständigheten, det lokala självstyret – och skapat en annan, mer decentralistisk och människonära modell. ”Dumheten” är tron att en en enda upplystVi centralmakt utan motkrafter kan ordna allt till det bästa.

I den färska utredningen, menar Olsson, fortsätter Svegfors längs samma tankespår genom att föreslå inrättandet av nya regionala enheter, som kan ta över politisk makt från staten och bygga något mer medborgarnära i institutionell konkurrens.

Det ligger åtskilligt däri och framför allt tål det att tänkas på. Svegfors och hans medutredare har intressanta saker att säga om behovet och värdet av en ny politisk nivå. Tyvärr föreslår de att denna ska hantera sjukvården också och bli en sorts superlandsting. Det är en hopplöst planekonomisk idé och olyckligtvis har den gjort att nytänkandet om regionernas övriga arbetsuppgifter har kommit i bakvattnet. Synd att lämna dem guppande där.