Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Min sympatiska kollega Helle Klein i Aftonbladet har fått för sig att man måste vara ”föraktfull” visavi facket om man är ifrågasättande (som jag var i diskussion med HK i God Morgon Världen i söndags).

Där tar hon miste.

Att ifrågasätta fackligt maktspråk mot småföretagare och mot individer som inte vill vara medlemmar har ingenting med förakt att göra. Däremot med kritik.

Få organisationer har mer makt i Sverige än LO. Tanken att LO:s förbund skulle ha fribrev i debatten och kunna vifta undan kritik med att den innebär ”förakt” finner jag ytterst besynnerlig.

I själva verker vill jag gärna passa på att understryka att det finns mycket i svensk fackförereningsverksamhet som förtjänar respekt: det oftast väl fungerande lokala samarbetet, den positiva synen på konkurrens och frihandel, industriförbundens starka stöd för Sveriges EU-medlemskap, Sacos försvar för kunskap, utbildningskvalitet och rimlig beskattning.