Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det är alldeles utmärkt att kd kd engagerar sig för bättre svenskkunskaper på högstadiet. Att kunna svenska bra är en av de viktigaste nycklarna till det svenska samhället.

Men varför göra utspel i termer av ”garantier” om att alla ska kunna svenska? Varken skolan eller staten kan någonsin garantera att varje elev ska lära sig det ena eller andra. Man kan ge chansen, många chanser, men til syvende og sidst blir det bara inlärning av om eleverna har någon lust att lära sig.

Var är individens ansvar? Varför denna övertro på systemet?