Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det talas om att ideologierna är insomnade. Kanske någon annanstans. Knappast i Stockholms stadshus. Dagens vallöfte från Annika Billström präglas av målmedveten kollektivism och prioritet av den offentliga sektorn framför medborgarnas egna val.

De goda tiderna ger överskott i budgeten. Inte så konstigt efter de massiva skattehöjningarna under mandatperioden.

Men i stället för att ge medborgarna deras resurser tillbaka satsar Billström på att bygga ut de offentliga åtagandena.

Förskolan ska bli gratis. Man ska inte behöva lägga en krona för att man tar barnomsorgen i anspråk. Resultatet? Medborgarna får ännu sämre chans att välja egen livsstil. Kommunen konsumerar åt dem. Det blir ännu svårare för den som vill gå sin egen väg. Och fler barn får längre dagar borta från hemmet.

Familjerna socialiseras med sina egna pengar. Rudolf Meidner skulle ha känt igen sig.