Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

När myndigheterna inspekterar skolor intresserar man sig för allt utom kunskap. I dag kom Skolverkets första nationella inspektionsrapport. Där talas engagerat om elevråd, medbestämmande och trivsel. Föräldrar som vill veta hur mycket eleverna lär sig lämnas däremot i sticket. Det är ett under att det här 68-tänkandet får fortsätta att dominera.