Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Ska det faktiskt bli riktig omprövning i den socialdemokratika skolpolitiken? Det är för all del långt kvar, men Morgan Johanssons förtjänar respekt för sin DN Debattare om gymnasiet i dag. Den andas partipolitiskt spel, försök att slå kilar in i alliansen, jodå, men också en äkta omprövning.

En fjärdedel av gymnasisterna får inte fullständiga betyg. Det individuella programmet, som var tänkt för att stötta dem som hade det särskilt besvärligt, har blivit ett av gymnasiets största. I botten finns den välvilliga tanken att alla ska rustas för högskolan, men det målet kräver för mycket teori och plugg efter nian för att passa alla ungdomar och resultatet har snarare blivit utslagning än allmän nivåhöjning.

Morgan Johansson spar inte på krutet: ”Jag vill inte dra för långtgående slutsatser, men man kan inte utesluta att de ökade krav på ungdomar som gymnasiereformen förde med sig, har ett samband med att den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat mycket kraftigt sedan 1990-talets början.”

Ifall socialdemokratin skulle nyktra till i skolpolitiken på samma sätt som de borgerliga har gjort skulle det var djupt problematiskt för regeringen – skolan är ett av dess viktigaste trumfkort – men det skulle vara en välsignelse för elever, föräldrar och lärare.