Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

För en tid sedan skrev jag om medeljapanens stora förmögenhet och om attg man skulle kunna ersätta den japanska inkomstskatten med höjd moms till 12,5 procent: ”Inte utan att man undrar vad momsen skulle bli i Sverige om man höjde den tillräckligt mycket för att kompensera för avskaffad inkomstskatt”

Nu har Christian räknat och mejlat:

Momsintäkter 2006 var 376 miljarder; totala skatteintäkter var ca 1 400 miljarder. Skatt på arbete var 878 miljarder. Om vi antar att momssatsen var 25% och vi skulle dra in 878 miljarder extra så blir momsen – allt annat lika – över 80%. Rättvist – köper mer, betalar mer – men inte så bra för turistnäringen!

Om vi skulle ha moms som enda skattekälla närmar vi oss 95% moms!

Smidiga lösningar blir inte fullt så smidiga i högskattesamhällen…..