Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det är utmärkt att regeringen inte tänker att lägga någon proposition om teledatalagring före valet nästa höst. Heder åt Beatrice Ask! Att med tvång samla in och lagra uppgifter om alla medborgares – misstänktas som icke misstänkta – samtliga kontakter via telefoni, mobiltelefoni och internet är ett helt oacceptabelt övervakningsprojekt. Det kommer ofelbart att läcka ur de enorma informationsmängderna och oskyldiga kommer att drabbas. Allt eftersom kommer allt fler att tänka både en och två gånger innan man tar kontakt med potentiella arbetsgivare, läkare, präster, advokater, medier och släktingar med konstiga åsikter.

Allra bäst vore förstås om regeringen inte valde att vänta utan helt sade att man anser att EU-direktivet (som skall implementeras genom att transponeras till svensk lag) strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och uppmanade EU-kommissionen att dra tillbaka det.

Thomas Bodström var under sin tid som justitieminister direktivets främste tillskyndare. Jag ser fram mot en valrörelse där han ska anklaga Beatrice Ask för att dra benen efter sig och försumma sina övervakningsplikter.