Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

”M-härva sänker Reinfeldt”, skriver Dagens Nyheter. Well….

Det är PR-byrån Westander som beställt en mätning där människor får ange om de har störst förtroende för Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin som statsminister. I november blev resultatet 61-21 i Reinfeldts favör, nu i februari blir motsvarande resultat 56-26. All right, det är en minskning, men efter den minskningen är avståndet 30 procentenheter. Om detta är en sänkning lär väl hela Partiledarsverige böna och be om att bli sänkt.

Westander spekulerar i att ”sänkningen” beror på ”M-härvan” kring provvalet i Stockholmsmoderaterna, men det är en förhastad slutsats. Jag har jämfört februarimätningen med mätningen i november och vad som har hänt är att Reinfeldt har gått tillbaka några procentenheter i praktiskt taget alla undergrupper: män, kvinnor, unga,äldre. Just i gruppen stockholmare, däremot, där tillbakagången borde vara särskilt svår ifall Westander har rätt, går Reinfeldt faktiskt fram några procent.

Vad man kan se är att Reinfeldt går tillbaka lite extra i grupper som LO-medlemmar och arbetare. Valet närmar sig, temperaturen stiger och gamla mönster gör sig påminda. Det är samma sorts fenomen som man ser när de borgerliga tar in på De rödgröna.

Fast en skillnad finns det förstås: I blockstriden leder de Rödgröna med 2-3 procentenheter. I förtroendestriden leder Reinfeldt med 30. Det ska bli intressant att se vad den senare differensen får för konsekvenser för den förra.