Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Enligt den senaste trackingmätningen från Rasmussen Report har John McCain ett försprång framför Barck Obama på fem procentenheter: 47-42. Under fem av de sex senaste dagarna har McCain legat minst två procentenheter före.

Richard Baehr från American Thinker ser stora problem med Obama som kandidat.

1. Hillary Clinton har gått klart bättre i folkrika stater med många elektorsröster (som alla tillfaller vinnaren).

2. På grund av sin svaghet i de stora ”swing states” måste Obama vinna praktiskt taget varenda stat som John Kerry tog hem och han är inte perfekt rustad för att få det breda stöd som krävs. Som Baehr skriver: Obamas segrar i nomineringsvalen (han vann alla nomineringsval utom Nevada) byggde på entusiasm hos aktivistiska demokrater på vänsterflygeln och unga väljare, som var beredda att delta i den flera timmar långa röstningsprocessen. I själva presidentvalet kommer valdeltagandet att bli mycket högre och röstmönstret torde mycket närmare spegla resultaten primärvalen, där Obama inte har gjort alls så väl ifrån sig.

3. Efter ett antal tavlor ter sig Obamakampanjen mycket mindre gudalik än tidigare i våras. Kandidaten har fått komma ned på jorden.