Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Alliansens partisekreterare har hållit träff med borgerliga bloggare. Jag var inte med, men jag har läst Dick Erixons skeptiska artikel på Newsmill: ”Därför tror jag att alliansen kommer att göra fiasko på internet”. Erixon tror inte att partiledningarna kommer att ha mod nog att satsa på genuin tvåvägskommunikation. Man sitter fast i toppstyrning och, kunde han ha tillagt, det har bara blivit mer så med åren. I dag bestämmer partiledningarna politiken och förankrar den sedan tillbaka i organisationen; det är inte ofta gräsrötternas ord är lag.

Men om man ska anslå en lite mer optimistisk ton: Det viktigaste är kanske inte kontakten mellan partitoppar och gräsrötter. För hur det än är, inte ens Barack Obama håller nätomröstningar om vad han ska tycka eller vilka utspel han ska göra. Någonstans beestår ändå politik i att personer begär ett förtroende för vad de själva, inte andra, tror på.

Varken internet eller något annat medium kan göra varje individ till kampanjgeneral. Men internet kan göra information snabbt tillgänglig och möjlig att sprida vidare; internet gör det lätt att höra av sig med idéer, få feedback och söka kontakt med likasinnade. Det är kanske på den horisontella nivån – som forum för kontakter sympatisörer och aktivister emellan – som en riktigt bra webbplats för Alliansen kan fylla sin viktigaste funktion. ”Så här gör vi.” ”Hur gör ni?” ”Har ni tänkt på det här?” ”Låt oss samla in tiotusen spänn och göra det här.”

Sedan kan den sortens spontana samarbeten kugga in i den mer formella kampanjen på olika sätt.

Plus, förstås, att en sådan öppen och levande webbplats hjälper till att bryta ner de förlegade barriärerna mellan de borgerliga partierna och underlättar skapandet av en bredare borgerlig kultur.