Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Den förtjänstfulle Pär Ström, Integritetsombudsman vid tankesmedjan Den Nya Välfärden, fortsätter debatten om övervakningssamhället. Nyss lades två intervuer om integriteten i Sverige, den ena med undertecknad, den andra med JK ut på hemsidan. De kan laddas ned och avlyssnas på poden.

Där finns också en innovation i integritetsarbetet: en sång om storebrorsplanerna för FRA.