Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

I dagens Sydsvenskan gör Per T Ohlsson en utmärkt genomgång av färska rapporter om svenska folkets förmögenheter – ja, eller snarare brist på förmögenheter.

SCB:s färska statistik talar om att antalet miljonärer fördubblats, men det visar sig bara handla om fastighetsvärden. Klart att det kan kännas bra att ha en extra miljon under västen i kraft av ökat marknadsvärde på huset, men den dag man ska flytta har ju alla andra jämra hus också ökat i pris. Lite trygghet ger värdeökningen men inte så mycket till frihet.

AMF Pension kom nyligen med en rapport som visar att en tredjedel av LO-medlemmarna inte har några sparpengar alls och att hälften av dem som ändå har lite pengar har mindre än 25 000.

Och så har professor Sven-Olof Lodin gjort en studie på uppdrag av Swedbank. Den visar att inget annat land beskattar medel- och höginkomsttagare lika skoningslöst på Sverige. De få gymnasielärare som når upp mot 30 000 i slutlön efter en lång karriär träffas av hårdare marginalskatt än börsdirektörer i jämförbara länder.

Skattepolitiken proletariserar svenska folket och inte ens en borgerlig majoritetsregering vågar röra vid världens högsta marginalskattesats: den svenska värnskatten.