Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

De socialdemokratiska partidistrikten tycker inte att det är något tvingande krav att nästa partiledare är en kvinna. Däremot tycks de alltmer överens om att han eller hon bör sitta i riksdagen.

Thomas Bodström säger kategoriskt nej i dagens SvD.

Vilken annan slutsats kan man dra än att Pär Nuders kandidatur är starkare än vad man som utomstående har begripit?