Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Vattenfall och Industrikraft (som ägs av några stora elkraftsköpare) offentliggör i dag planer på att bygga ny, kostnadseffektiv el. Mer kärnkraft är troligen en av beståndsdelarna, rapportera Ekot.

Spännande, såväl politiskt som i sak, och det borde kunna sätta ordentlig fart på den energipolitiska diskussionen på S-kongresen, som arrangörerna annars förslkt gömma undan någon gång sent i kväll.

PJ Anders Linder

Carin Jämtin säger i Aftonbladet att det är finare att sitta i VU [Socialdemokraternas verkställande utskott] än att sitta i regeringen.

Att styra partiet är finare än att styra landet?

Som sagt: märklighetens folk.

PJ Anders Linder

Jag skulle gärna ha överraskat med att skriva att Mona Sahlins kongresstal var en riktig femetta, men tyvärr kan jag inte förmå mig till det. Att jag skulle ha svårt för en del av innehållet kom inte som någon överraskning, men jag hade faktiskt inte väntat mig något så malande och trist som detta långa anförande. Strider det mot partiets stadgar att stoppa in åtminstone några små roligheter eller retoriska fyrverkipjäser?

Tonläget mot regeringen var väldigt aggressivt. Det var länge sedan jag hörde en politiker på samma sätt påstå att motståndarna inte bara gör fel, utan att de gör fel därför att de vill människor illa. Får man tro Sahlin så har regeringspolitiken egentligen bara ett enda syfte, nämligen att göra tillvaron sämre för alla i Sverige utom en liten handfull avknoppningsfantomer och stenrika hjärtpatienter. Jag tror faktiskt inte att människor tror på det budskapet och speciellt inte i de så omdiskuterade medelklasshemmen i storstad.

Det höga tonläget förklaras av att Sahlin i ett antal tunga sakfrågor vill att Socialdemokraterna ska gå regeringen till mötes. När det gäller kunskap i skolan, när det gäller värdet av att det arbetas många timmar och när det gäller människors valfrihet i välfärden vill hon ha en politik som går på tvärs mot en hel del i den rödgröna traditionen. Ska ombuden acceptera denna förnyelse kräver de åtminstone att den ska komma paketerad i rasande utfall mot de borgerliga. Risken för Mona Sahlin är då bara att väljarna inte uppfattar kunskaps- och valfrihetsbudskapen för alla hätska angrepp på Jan Björklund och vårdvalet i Stockholm.

PJ Anders Linder

Ur ett pressmeddelande om det nya numret av Ordfront: ”Låglönelinjen, att regeringens jobbpolitik egentligen handlar om sänkta löner. Och att klimatförändringarna nu tvingar Väst att ifrågasätta överflödsidealet: Det är dags att bli fattiga igen.”

Alltså. Ordfront avslöjar att regeringen vill att människor ska kunna ta jobb till lägre nominella löner (eftersom inkomstskatten har sänkts). Samtidigt argumenterar Ordfront att vi måste sänka våra löner (utan att skatterna sänks).

Vasst.

PJ Anders Linder

Enligt ledarsidan i dagens DN ägnar sig Kristdemokraterna åt ”slaskretorik” när de vill ”lämna folk i fred”.

PJ Anders Linder

Mona Sahlin skriver på DN Debatt att Socialdemokraterna aldrig mer ska tappa initiativet i jobbfrågan. Men hon lägger inte fram en enda konkret idé om hur jobbskapandet i Sverige ska förbättras. Kunde det inte ha haft sina poänger?

PJ Anders Linder

Aftonbladets Eva Franchell skriver om att människor inte bör bo i villa, eftersom det är miljövänligare att bo i tät storstad. Hon kritiserar socialdemokrater som inte sett ljuset och bara är intresserade av att ragga egnahemslystna medelklassare: ”Det är begripligt att politiker i kranskommunerna runt Stockholm gärna ser att just deras förort blir ett attraktivt villaområde. Helene Hellmark Knutsson bor i Sundbyberg och kan säkert dra nytta av de extra skattekronor som rika villaägare kan betala.” [OBS! ”Rik” betyder i modern S-terminologi att man har lön och försörjer sig själv.”]

Härnäst ser vi fram mot ett reportage från de väldiga villaområdena i Sundbyberg, där Eva Franchell uppenbarligen inte har tillbringat många minuter.

Visst finns det några charmerande villakvarter i Duvbo och några gator med småhus i Ursvik men sammantaget måste Sumpan vara Sveriges näst Solna mest stadiga stad. Helene Hellmark Knutsson, som är S-kommunalråd i Sundbyberg, kakan med fördel bjuda ut AB-kamraten på ett besök i verkligheten.

PJ Anders Linder

De fridemokratiska framgångarna i tyska valet gör avtryck i politiken. CDU/CSU och FDP har kommit överens om ministerposter och politisk inriktning och även om det inte blir väldiga förändringar blir de klart märkbara. Den unge läkare och FDP-ministern Philipp Rösler får i uppgift att reformera sjukvårdspolitiken och man har enats om skattelättnader för medborgare och företag på 24 miljarder euro om året. Det är ganska djärvt mot bakgrund av svårigheterna i de tyska statsfinanserna, men om regeringen sköter sina kort rätt och bygger förtroende kan det göra god nytta för att få fart på tillväxten.

SDP och CDU/CSU låste fast varandra i sin blocköverskridande regering. Alltför lite hände. Nu kan nya vägar prövas.

PJ Anders Linder

Det är utmärkt att regeringen inte tänker att lägga någon proposition om teledatalagring före valet nästa höst. Heder åt Beatrice Ask! Att med tvång samla in och lagra uppgifter om alla medborgares – misstänktas som icke misstänkta – samtliga kontakter via telefoni, mobiltelefoni och internet är ett helt oacceptabelt övervakningsprojekt. Det kommer ofelbart att läcka ur de enorma informationsmängderna och oskyldiga kommer att drabbas. Allt eftersom kommer allt fler att tänka både en och två gånger innan man tar kontakt med potentiella arbetsgivare, läkare, präster, advokater, medier och släktingar med konstiga åsikter.

Allra bäst vore förstås om regeringen inte valde att vänta utan helt sade att man anser att EU-direktivet (som skall implementeras genom att transponeras till svensk lag) strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter och uppmanade EU-kommissionen att dra tillbaka det.

Thomas Bodström var under sin tid som justitieminister direktivets främste tillskyndare. Jag ser fram mot en valrörelse där han ska anklaga Beatrice Ask för att dra benen efter sig och försumma sina övervakningsplikter.

PJ Anders Linder

Kristdemokraterna tar försiktiga steg bort från sin gamla roll som förbudsparti. Det får Dagens Nyheters ledarredaktion att klaga och gnälla. På förmynderifronten får inte hända något nytt.