Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Så har då Försvarsmakten offentliggjort sin framtidsplan och om några minuter (i skrivande stund) inleder ÖB sin presskonferens. Det är svårt att tro att han gör det med gott humör.

Det är en sak att ser sig nödsakad att föreslå ytterligare regementsnedläggningar – det är trots allt försvarets slagkraft som måste gå i första rummet. Men det kan inte vara något njutningsmedel för honom att berätta hur klen denna slagkraft har blivit. 2 000 soldater ska kunna finnas kontinuerligt insatta, och vid full mobilisering ska vi ha 28 000 personer utöver hemvärnet. Sedan Georgienkriget i fjol har försvarspolitikerna talat med större respekt om det nationella försvaret, men vad de får för resurserna som de är beredda att anslå är ett anorektiskt försvar som inte kan möta ett hot med lite större dignitet.

Några förvirrade grodmän, som råkat simma i land utanför Dalarö, kan vi nog avvisa även i fortsättningen. Men om de har fänriken med sig? Tusan vet. Försvarsministern har beställt godväderspolitik och det är vad ÖB levererar.

Försvarsberedningen, med representanter för alla partier, skrev i sin omvärldsanalys 2007, att det stora lackmustestet på Rysslands inställning skulle bli hur landet behandlade de grannstater som också är f d medlemmar av Sovjetunionen. Kriget i Georgien gav inget roligt svar på den frågan, och det har för all del märkts i den svenska försvarsdebatten. Men inte i budgeten.

ÖB gör vad han kan med vad han får, men han får för lite. Det kan vi alla få sota för.

PJ Anders Linder

Jan Björklund har inte precis någon anledning att glädjas, men en bister nick borde han kunna kosta på sig. Skolverket presenterar i dag sin undersökning av hur svenska elever står sig i den internationella konkurrensen och den bekräftar Björklunds bild av det allmänna kunskapstrenden.

Sverige ligger fortfarande hyggligt till, speciellt i läsförståelse, men ”utvecklingstrenden är genomgående negativ” och tyvärr handlar det inte bara om att andra länder gör bättre ifrån sig utan också om att resultaten i Sverige försämras. Mest problematikt är läget i matematik och naturvetenskap.

Regeringen genomför ett antal bra reformer för att bryta utvecklingen: bättre möjligheter att hävda ordning och arbetsro, fler nationella prov, tidigare betyg, vidareutbildning för lärare, stärkt skolinspektion, nytt gymnasium och ny lärarutbildning. Dilemmat är bara att ledtiderna är så förfärligt långa.

Därför är det så viktigt att de som har ansvaret för huvuddelen av grundskola och gymnasium – kommunerna – kommer in mer i debattens centrum. De måste börja förbättra resultaten redan nu, inom ramen för det befintliga regelverket. Högre prioritet för skolfrågorna i det kommunala arbetet, mer transparens så att medborgarna får reda på hur bra skolorna är, rekrytering av behöriga lärare och mycket större satsning på rektorsrekryteringen – allt sådan kan göras meddetsamma.

Kan göras. Måste göras!

PJ Anders Linder

En av USA:s tyngsta ekonomer, Martin Feldstein vid Harvard, går hårt åt Barack Obamas stimulanspaket. I Washington Post kallar han det för ”ett 800 miljarders mistag”. Och då ska man komma i håg att det är 800 miljarder DOLLAR han talar om.

Några av hans poänger:

• Obama vill sänka inkomstskatten med 500 dollar om året per person i ett eller två år. Feldstein konstaterar att engångsåtgärder av det här slaget inte påverkar människors långsiktiga beteende. Bara 15 procent av Bushs skatterabatt i fjol gick till konsumtion.

• På utgiftssidan är stimulanspaketet fullt av ”välmenande poster som olyckligtvis inte lär göra mycket för att öka sysselsättningen”.

• Poster på 100 respektive 80 miljarder går rakt in i delstaternas budgetar. Man vet mycket lite om vad de kommer att ge.

• Subventioner till arbetslösas sjukvårdsförsäkringar är konstruerade så att de riskerar att öka arbetslösheten.

• Många infrastrukturprojekt kommer inte i gång förrän om flera år.

PJ Anders Linder

BBC berättar en fantastisk historia om en arkitekt, som nyligen upptäckte en lägenhet i östtyska Leipzig som stått fullständigt orörd sedan tiden före Murens fall.

”När vi öppnade dörren kände vi oss som Howard Carter när han hittade Tutankhamuns grav”, säger arkitekten Mark Aretz till Frakfurter Allgemeine Zeitung. ”Allt var en enda röra men det var som en historisk skattkista, en portal till en sedan länge förgången tidsålder.”

BBC rapporterar att ”en väggalmanacka visade augusti 1988, och i köket fanns en tom flaska Vita Cola, Marellamargarin, Juwelcigaretter och en flaska vodka av märket Kristall. Plastskålar och bestick av alumnium fullbordade bilden av en svunnen tid. Den enda utländska produkten som fanns är var en västtysk flaska med deodorant.”

Plötsligt anar man hur Mona Sahlin känner sig när hon besöker partidistriktet i Skåne.

PJ Anders Linder

Som om Gordon Brown inte hade det eländigt nog håller Londonpolisen på att ta ställning till om man ska inleda förundersökning mot fyra Labourlorder i överhuset. De mistänks ha förhandlat om att få pengar i utbyte mot att påverka lagstiftningen. Vilka skulle betala? Reportrar från Sunday Times som låtsades vara lobbyister.

PJ Anders Linder

Newsmill formulerar Axessredaktören Johan Lundberg sin kulturkonservativa kritik av det bisarra ”konstprojektet” som drabbade oskyldiga stockholmare och anställda på S:t Görans sjukhus häromdagen. Han gör det väl: jag har inget att tillägga.

Akt II i föreställningen blir nu att olika tyckare förfasar sig över att reaktionära töntar inte förstår vad konst går ut på nuförtiden. Vi tar det med jämnmod.

PJ Anders Linder

Vad skulle Marx tänka? Time ställer frågan på sin förstasida (Feb 2). Världens ledare samlas till toppmöte i Davos i dagarna och tidskriften tar hjälp av författaren till Kapitalet för att ställa frågor om världsekonomin.

Fast om nu omslaget fick Lars Ohly och Hugo Chávez att rusa i väg och köpa lösnummer, så gick de på samma nit som så många lystna löpsedelsläsare före dem. Time konstaterar för all del att kapitalismen diskuteras intensivt i länder där Marx en gång bodde, men tidskriften tar inte steget från Marx till marxism. Tvärtom betonar man att Marx må ha haft blick för sin samtids sociala problem men att hans ”utopistiska förutsägelser om revolution och socialismens triumf var så felaktiga som de kunde bli.”

Time granskar hur lågkonjunkturen slår i utvecklingsländerna och konstaterar att de länder som vunnit mest på globaliseringen nu drabbas hårdast. Öppenheten har lett till högre inkomster och hopp om en annan framtid, men deltar man i världshandeln undgår man inte att drabbas när den krisar. Ändå blir slutsatsen tydlig: ”Vi må genomleva en smärtsam nedgång. Men att komma med i den globala ekonomin förblir det främsta hoppet för världens fattiga”.

Time vänder och vrider på kapitalismen i syfte att få den på rätt köl. Men alla känner inte den omsorgen om världens välståndsmaskin. I svensk idé- och kulturdebatt reagerar många på krisen som Göran Greider genom att gå omkring ”med ett svårdolt leende på läpparna”, även om de inte är lika ärliga som han och skriver det rent ut (DN 28/1). Att det som händer drabbar andra får man ta som en man, för nu knakar det äntligen i systemet så att man kan hoppas på en come back för den styrande staten. I Dagens Arena dröms det om ny start för löntagarfonderna. Greider tror på Vänsterpartiet och på enorm expansion av den offentliga sektorn. Andra hoppas på sammanbrott för kapitalismen men har inte bestämt sig för vilken sorts socialism som bör komma i stället.

Läkekonsten hos Greider & Co borde falla under kvacksalverilagen. Sverige har drabbats av finansiell oro och lågkonjunktur därför att kinesiska handelsöverskott och låga amerikanska räntor har underblåst en orimlig allt nu-kultur och absurda lånevanor i USA. Vad skulle LO-makt över näringslivet eller miljarder till vindkraften kunna göra åt det?

I själva verket läggs i dessa dagar grunden till många år av stram finanspolitik. Sverige upplever just nu värdet av starka statsfinanser och har 1990-talet i tillräckligt färskt minne för att staten ska hålla i pengarna något så när även om det blir maktskifte 2010.

Och i vår omvärld kommer regeringar att tvingas hålla stenhårt i pengarna om man ska klara av den skuldsättning som nu byggs upp genom olika räddnings- och stimulanspaket. I förrgår fick Barack Obama stöd för ett stort stimulanspaket i representanthuset. Men priset för att vara president Slösa under 2009 är att vara president Spara under resten av sin tid i Vita huset.

PJ Anders Linder

Wall Street Journal har gått igenom demokraternas förslag till stimulanspaket. Tidningen uppskattar att 90 av 825 miljarder dollar kommer att ge rejäl stimulans till ekonomin. En hel del annat är stimulanspolitik, vars effekter blir små eller mycket små. Och resten är – skattepengar till intressegrupper.

Det blir allt svårare att tro att gigantiska nya lån är rätt sätt att tackla ett problem som bottnar i överblåning.

PJ Anders Linder

Underbart att se att Birgitta Rydberg (fp) inte skräder orden utan läser lusen av Konstfack, som låtit en student låtsas vara psyksjuk och bluffa sig in på S.t Göran som del av ett ”konstprojekt”.

Konst. Sure.

Studenten och hennes lärare har visat monumentalt dåligt omdöme när de har satt sina uppblåsta egon framför människor som är i genuint behov av psykvårdens knappa resurser. Det är som ”Ballar av stål” fast vulgärare.

Tyvärr hade man inte blivit alltför överraskad ifall en politiskt ansvarig hukat inför dumheterna, men Birgitta Rydberg döljer inte att hon är förbannad och kräver att Konstfack ska betala de 11 500 kronor som påhittet kostat. Ja, det är det minsta man kan begära. Och självfallet ska det inte göras med skattebetalarnas pengar.

PJ Anders Linder

Barometern vill att det ska finnas en polisstation, som är öppen på heltid, i var och en av Kalmar läns tolv kommuner. Tidningen skriver: ”Det är väl en självklarhet. Statens främsta uppgift är medborgarnas trygghet.”

Rätt så. Men staten främsta uppgift kommer inte att skötas väl förrän ansvaret för den lokala ordningspolisen är delegerat till kommunerna. När det blir kommunpolitiker – inte länspolischefer eller justitieministrar långt borta – som ställs till svars för att det saknas polisnärvaro på en ort kommer det att bli helt annat ljud i skällan.