Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Kristdemokraternas skattebesked i dag är en stor och välkommen kontrast till gårdagens svepande angrepp på de stora svenska företagen. Kd vill höja brytpunkten för statsskatt till nivån 30 000 kronor och sedan avskaffa värnskatten helt och hållet. Det här kommer förstås också att gynna de illa tålda direktörerna, men det struntar partiet i och det ska man ha all heder av. Inkomstskattesatser på bortåt 60 procent (exkl arbetsgivaravgifter) hör inte hemma ens i de högsta lönelägena.

Och framför allt inte på medelklassnivå. Även 30 000 kr/mån är en alldeles för låg lön för att man ska betala mer än 50 procent av en inkomstökning i skatt. I jämförelse med övriga Europa är det rena plundringen av dem som pluggat, jobbat hårt eller lyckats få snurr på sitt företag. Men kd vill åtminstone ta itu med problemet, även om det går långsamt. Flera andra partier tycks likgiltiga eller direkt fientliga.

PJ Anders Linder

Skam går väl ändå på torra land när Mona Sahlin är ute och försöker plocka poäng på det höga elpriset. För hushållen skulle prisbilden ha varit en helt annan utan det väldiga skatteuttaget som Sahlin själv och hennes rödgröna kamrater ligger bakom – och en annan viktig förklaring är att det länge rått politisk blockad mot ökad produktion. Men varken skatter eller produktion ska sänka priserna, utan det är någon sorts ny reglering som ska ordna biffen. Vi tror det när vi ser det.

Att först skapa problem och sedan vilja ha beröm när man försöker rätta till det med åtgärder som inte fungerar: se där svensk energipolitik i ett nötskal. Och inte bara energipolitik…..

PJ Anders Linder

Göran Hägglund talar för hederlighet på DN Debatt i dag. Ingen däremot, allra helst som Hägglund insiktsfullt skriver att ”ett hederligare Sverige kan inte konstrueras av byråkrater”. Det handlar om kultur.

Men en rak plädoyer för hederlighet hade väl knappast varit sexig nog för DN Debatt, så Hägglund har kryddat upp anrättningen med ett hätskt och oprecist generalangrepp på näringslivschefer och bonusar.

Det borde han ha låtit bli. Eller, rättare sagt, om han nu skulle ge sig in i detta ämne hade han behövt vara betydligt konkretare och mer principiell. Som det nu står blir det mest populism och röstfiske. Marita Ulvskog hade inte kunnat skriva det bättre själv.

Hägglund går till storms emot ”en grupp som skor sig själva, inte längre förstår pengars värde och arbetarnas insatser och som anser sig värda mångmiljoner för sitt så kallade ansvarstagande, men som ändå inte förmår ta ansvar”. Han nämner inga namn på vare sig personer eller företag, men några rader längre ner angriper han ”bonusar, löner och pensioner” i ”de 26 största börsbolagen”. Jag har svårt att tro att Göran Hägglund vill underkänna moralen hos alla som har ansvar i den svenska storföretagsamheten, men varför skriver han då som han gör? Ord har betydelse.

Hägglund tar i till den grad att han hotar med att lägga ned hela arbetet för bättre företagarvillkor: ”Jag vill medverka till att en ny regering gör allt för att skapa ett fantastiskt företagsklimat. Men jag är inte beredd att göra det till priset av att fler direktörer svävar i det blå.”

Det kan inte tolkas på annat sätt än att han inte vill jobba för bättre företagsklimat ifall ersättningarna fortsätter att vara höga till ledningarna i de stora svenska exportföretagen. Hur genomtänkt är det? Hur allvarligt är det menat? Ska småföretagare, ungdomar och arbetslösa, och alla andra i vårt land som har allt att vinna på mer företagande, jobb och tillväxt, straffas för att börsbolagens chefer får höga löner?

Självfallet kan det finnas skäl att ifrågasätta höga chefsersättningar, men för att återvända till Hägglunds egna ord om kultur contra byråkrati: Det är väl snarare en fråga för företagens ägare än för politikerna? Under senare år har också ägarna blivit betydligt mer noggranna med att utforma ersättningspaketen till företagens ledningar.

Men därav följer inte nödvändigtvis lägre ersättningar. Sverige är hemort för ett antal ytterst framgångsrika världskoncerner. De är extremt hårt konkurrensutsatta, omsätter väldiga belopp och spelar en nyckelroll för hela folkhushållet. Utan fortsatta framgångar för dem ligger vi risigt till. Det är en romantisk illusion att tro att deras ledningar ska ha betydligt sämre ersättningar än i dag. Jag säger inte att varje enskild individ definitionsmässigt får rätt betalning, men vi ska inte inbilla oss att just svenska, världsledande företag ska kunna betala ersättningar som om de var någonting helt annat och mycket sämre.

Sverige behöver både fler småföretag och stora, globaliserade koncerner. Däremot är behovet väldigt litet av ännu mer ogenomtänkt skäll på näringslivet. Hur mycket valtider det än må vara: måtte den här artikeln av Marita Hägglund vara den första och sista i sitt slag.

PJ Anders Linder

Alliansföreträdare kritiserade socialdemokraternas missbruk av utnämningsmakten när de ”på fredagen” lade fram en granskningsrapport. Det är huvudnyheten på Alliansens webbplats www.maktskifte06.se.

”På fredagen”… Lite mysko. Det var ju midsommarafton i fredags? Lade de fram rapporter då?

Nej.

”På fredagen” syftar på fredagen den 16 juni, dvs elva dagar tillbaka i tiden.

Nyhet?

Jag har tjatat om den här gemensamma webbplatsen många gånger förut. Den betyder väl inte så värst mycket i sig, men av den sega och ointresserade behandlingen av den kan jag inte dra någon annan slutsats än att det inte finns någon som riktigt orkar ta ansvar för Alliansens gemensamma insats.

Nu närmar sig valet, och då vill partierna främja egna intressen i stället för de gemensamma. Det är precis tvärt emot vad deras väljare vill. Men väljarna rår inte på organisationerna.

Ett unikt initiativ riskerar att rinna ut i sanden.

PJ Anders Linder

I går föreslog ett par östgötska socialdemokrater att det äntligen ska bli vettigare skattevillkor för hushållsnära tjänster. Detta har föga förvånande fått ett antal s-tidningar att gå i taket och tala om orimliga ”subventioner”.

Ursäkta, men när blev den en subvention att avstå från att beskatta någonting? Anser verkligen dessa s-redaktörer att alla pengar egentligen tillhör staten?

PJ Anders Linder

Det är helt öppet hur det går i omröstningarna om trängselskatten den 17 september. 53 procent av länsinvånarna är emot, enligt en mätning i dag från Stockholms handelskammare. Detta trots Miljöavgiftskansliets massiva propaganda på sistone.

Siste juli upphör försöket och biltullarna monteras ner. Folkomröstningarna kommer alltså att handla om ifall man ska återinföra tullarna eller ej. Det kan bli svårare att övertyga stockholmarna om det än vad många segervissa biltullsanhängare tror i dag.

PJ Anders Linder

Två akutläkare på en halv miljon barn i Stockholms län. Så kommer det att se ut på nätterna i sommar. Det är förstås inte acceptabelt.

De ansvariga talar om resursbrist, och det är klart att mer resurser skulle kunna lindra situationen. Men allvarligt talat, landstinget omsätter tiotals miljarder om året; det kan inte gärna vara resursbrist som är huvudförklaringen. Någon ansvarig har prioriterat annan verksamhet. Det behöver inte ha varit politiker som fattat beslutet, men ytterst finns också ett politiskt ansvar att utkräva.

Svensk vård är bra – när man väl får den. Det visar Euro Health Consumer Index, som presenterades häromdagen. Svensk sjukvård kommer på fjärde plats i EU, enligt jämförelsen. Hade det bara hängt på själva vårdkvaliteten hade det gått ännu bättre, men den dåliga tillgängligheten drar ner betyget.

Fortfarande, 2006, är känslan alldeles för dåligt utvecklad att sjukvården är till för patienterna. Om systemet satte patienten i stället för budgeten i centrum skulle mycket, om än inte allt, falla på plats. Kanske även det ekonomiska…..

PJ Anders Linder

Det är alldeles utmärkt att kd kd engagerar sig för bättre svenskkunskaper på högstadiet. Att kunna svenska bra är en av de viktigaste nycklarna till det svenska samhället.

Men varför göra utspel i termer av ”garantier” om att alla ska kunna svenska? Varken skolan eller staten kan någonsin garantera att varje elev ska lära sig det ena eller andra. Man kan ge chansen, många chanser, men til syvende og sidst blir det bara inlärning av om eleverna har någon lust att lära sig.

Var är individens ansvar? Varför denna övertro på systemet?

PJ Anders Linder

Man kan ha – och jag har – massor av kritiska synpunkter på nyhetsrapporteringen och samhällsbevakningen i SVT, men jag tycker att det är självklart att SVT ger prioritet just åt detta. Andra kanaler kan producera lättgods, där har SVT ingen särskild roll att fylla.

Men under 2007 tänker SVT skära ned rejält på nyheterna, lägga ned Dokument utifrån och eventuellt även A-ekonomi till förmån för en såpa som dels ska vara vänlig och småputtrig dels behandla aktuella samhällsfrågor.

Ursäkta, men hur avigt kan det bli. Man skär ned nyhetsrapporteringen om verkligheten och satsar i stället på nyhetskommentarer i fictionprogram. Dessutom ökar man resurserna på program riktade till just de ungdomar som är rätt ointresserade av SVT.

Det är upp-och-nedvända världen.

PJ Anders Linder

Regeringens utredare har kommit fram till att statliga kasinon inte ger spelberoende. Det är fritt fram att starta nytt på fler orter i landet.

Ja, varför ska bara Sundsvall få snurra roulettehjul och satsa på fjorton i black jack? Varför inte Kristinehamn och Östersund? De utlokaliserade tjänstemännen i Folkhälsoinstitutet och Konsumentverket kan väl behöva lite glamour att pigga upp sig med?