Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Nacka ökar barnfamiljernas valfrihet genom att göra det möjligt att vara hemma med egna barn och få 3 000 kronor i månad av kommunen. (Som lär göra en god affär om ett antal föräldrar nappar.)

– Vem ska leva på 3 000 i månaden? frågar en kritisk Lena Hallengren?

Sannolikt ingen. Men sannolikt kommer åtminstone några medborgare i Nacka att tycka att 3 000 kronor är bättre än noll kronor. Deras frihet ökar. Det är bra.

Dagsfundamentalisternas värld är inte den enda möjliga.

PJ Anders Linder

För ett tag sedan fick vi veta att det går sämre för svenska grundskoleelever i internationella jämförelser. Nu kommer starka signaler om att även gymnasisterna gör sämre ifrån sig.

Gymnasiet fungerar inte. Skoltrötta elever får alldeles för mycket teori, ambitiösa elever för lite. I stället för att förbereda för jobb respektive universitet erbjuder gymnasiet en halvmesyr för alla.

Allt fler går vidare till högskolan. Deras kunskaper är sämre än förut. Högskoleundervisningen blir mer lik gymnasiets gamla. Vi går längre och längre i skolan utan att lära oss mer. Slappheten ger upphov till ett orimligt slöseri.

Gymnasiet måste göras om från grunden. Vem har modet att föreslå det?

PJ Anders Linder

Heltidsutredningen vill ge dem som jobbar deltid rätt att kräva anställning på heltid. Arbetsgivarna ska få ännu en pålaga. Hur många företagare blir mer pigga på att anställa av detta?

Utredningen visar ett uns av besinning och föreslår att företag med färre än tio anställda inte ska omfattas av regeln. Det tycker arbetslivsminister Hans Karlsson är skräp. Alla ska drabbas, det är det enda rätta.

Hans Karlssons rätta titel är arbetslöshetsminister och han gör allt mer skäl för den för var dag som går.

PJ Anders Linder

Tony Blair har hållit tal inför det brittiska industriförbundet CBI i dag.

Han öppnar för nya brittiska kärnkraftverk.

Och han redogör för hur man nu genomför en nollbasgenomgång av alla offentliga utgifter. Alla departement ska motivera alla sina kostnader.

Bland annat.

PJ Anders Linder

Gabriel Rodau ställer en berättigad fråga på JKL-bloggen: Varför händer det inget på Alliansens hemsida? Varför använder man inte sitt nya gränssnitt till någonting mer än att återrapportera sådant man gått ut med i andra medier?

PJ Anders Linder

I dagens understreckare skriver Lars Lönnroth om en ny doktorsavhandling om Carl Jonas Love Almquist. Den har idéhistorisk inriktning och berättar om Almquist som opinionsbildare och idéperson. Slutsats: Almquist må ha haft sina stunder då han var inspirerad av utopistisk socialism men på det stora hela var han väl förankrad i det borgerligsa samhället.

Ingen historia är så underberättad som den svenska borgerlighetens. Politiken, företagandet, kulturen – allt skildras utan att borgerlighetens viktiga bidrag blir synliga och diskuterade. Och som en följd av allt osynliggörande har vi en räddhågsen borgerlighet med dåligt självförtroende som låter sig hunsas av socialdemokraterna år ut och år in.

Vem skriver den svenska borgerlighetens historia? Här finns mycket mer spännande och viktigt att berätta än vad skolan och Göran Persson vill att vi ska tro.

PJ Anders Linder

Högsta domstolen gör rätt när den ogillar åtalet mot Åke Green för hets mot folkgrupp. Förvisso har pastorn hävt ur sig klandervärda uttalanden och visat en fördomsfullhet och hårdhet som inte anstår någon, allra minst en kristen ledare, men dumhet och förstockelse är inte detsamma som brott.

HD menar att Green visat missaktning mot homosexuella i sin predikan. Men Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, kräver mer än nedsättande tillmälen för att man ska kunna döma för hets mot folkgrupp i ett sammanhang som detta. Uttalandena måste vara mer uppmanande än Greens

HD-beslutet är en viktig påminnelse om att Sverige fullt ut deltar i en europeisk rättsgemenskap.

Men HD-beslutet väcker också frågor om den svenska lagstiftningens utformning. Hade inte Europakonventionen varit del av svensk lag skulle Green ha fällts, eftersom hans uttalanden enligt HD är så kränkande till sin natur att de inte omfattas av vare sig det övriga yttrandefrihets- eller religionsfrihetsskyddet i grundlagen. Det verkar vara läge att anpassa hetslagstiftningen så att den blir tydligare och stämmer klarare överens med konventionen.

Sedan är det en annan fråga i vad mån allmän missaktning, som inte manar till våld eller aktiva, hatfyllda gärningar, bör vara straffbar. Att våld och hot om våld ska vara förbjudna är helt klart. Men fördomar? Det är inte lika självklart. Det är inte svårt att förstå att de som känner sig utsatta vill ha lagens skydd, men det är inte självklart att det långsiktigt bästa skyddet är en kriminalisering av korkade fördomar. Om fördomsfulla åsikter kan föras fram i ljuset, kan de också bli bemötta där.

PJ Anders Linder

Expressens Tommy Hammarström skriver mycket läsvärt om de aburda praktikaliteterna kring biltullarna i Stockholm. Man kan inte betala när man passerar tullen utan ska göra det i efterhand, alternativt ska pengar dras via autogiro från ett bankkonto – efter fotografering.

Resultatet? Grotesk övervakning av alla stockholmsbilister. Trasiga transpondrar i bilarna, som gör att inga pengar dras, varvid kronofogden griper in. Trafikanter som glömmer bort vid vilket klockslag de passerar och betalar fel eller inte alls – och får besök av kronofogden. Tonåringar som lånar bilen, glömmer berätta det – varvid det blir besök av kronofogden.

Alltsamma är en cirkus av halvtänkt översåtlighet av värsta och mest självgoda sort. Att satsa 3,8 miljarder kronor på den här sortens projekt är inte riktigt klokt.

PJ Anders Linder

Spelutredaren Jan Francke tror att nätpokertillståndet till Svenska Spel kan ställa till det för det svenska spelmonopolet. Balansen flyttas ännu ett steg från samhällsnytta till intjäning.

Skulle tro det. Hyckleriet blir ännu lite mer flagrant.

Det är djupt tvivelaktigt med staten som stor spelarrangör och kolportör av drömmen om den arbetsfria inkomsten. Redan av det skälet borde Svenska Spels monopol avvecklas.

Och att statens spelverksamhet, med sina gigantiska propagandakampanjer för dobbel, skulle ha någonting med balans och folkhälsa att göra är ju rena skämtet.

Poker för social rättvisa? Skulle inte tro det.

PJ Anders Linder

Göran Persson kommer inte väl ut när Expressen i dag publicerar läckt material från kommissionen som har utrett regeringens hantering av tsunamikatastrofen.

På torsdag, den 1 december, lägger kommissionen fram sina resultat. Det kan bli en utomordentligt viktig dag för framtida svensk krishantering – och för politiken.

För dem som inte varit mer direkt drabbade har tsunamin vid det här laget sjunkit undan i medvetandet. Det är så mycket annat som hela tiden tränger sig på. Men redan debatten under den akuta krisen har fått stora konsekvenser för bilden av Göran Perssons duglighet och handlingskraft – och har säkert varit en viktig bidragande faktor till de dåliga s-siffrorna hittills under året.

Och nu, just när folk har börjat glömma, kommer kommissionen med vad som verkar bli skarp kritik. Diskussionen blossar upp igen. Är Göran Persson en tillgång för s? Eller snarare motsatsen?