Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Pär Nuder talar på s-kongressen om att det behövs en fullständig översyn av hela skattesystemet. Men vad betyder det? Har han på något sätt antytt vilja till konstruktivt förnyelsetänk? Inte vad jag har kunnat notera.

Den enda punkt där Nuder är glasklar är att förmögenhetsskatten inte ska sänkas. Denna uppfattas allmänt som den allra mest företags- och jobbskadliga skatten i förhållande till vad den drar in till staten. Och just den ska inte justeras. Ideologin säger nej.

Hur bra blir en jättereform om den sortens tänkande ska ligga till grund för den?

PJ Anders Linder

PM Nilsson skriver bra i Expressen om skälen till att socialdemokraterna bara har en tredjedel av opinionen med sig trots att det går ganska skapligt för svensk ekonomi: Folk är trötta på osäkerheten i vänsterns styre. Man känner sig utlämnad, kan inte planera för framtiden – när fastighetsskatt eller energiskatt plötsligt kan förändras och rubba förutsättningarna för tillvaron.

PJ Anders Linder

Göran Persson hamnar ständigt i fel sällskap, skriver Per T Ohlsson i dagens Sydsvenskan. Jacques Chirac utomlands, Lars Ohly och Peter Eriksson här hemma. I stället för att utveckla det pigga och livskraftiga i svenskt samhällsliv satsar s på att bevara det kollektiva och hämmande.

PJ Anders Linder

Ord och inga visor i Barometern om moderaternas förslag till gratis förskola för alla barn från tre och uppåt.

Norrköpings tidningar är också missnöjd.

Vestmanlands Läns Tidning varnar moderaterna för att de ”riskerar att åter framstå som ett strängt överhetsparti, som med social ingenjörskonst finkalibrerar vår tillvaro.”

PJ Anders Linder

Plusjobben ”blir positiva för både arbetssökande och arbetsgivare”, säger Amschefen Bo Bylund (s) om regeringens (s) förslag till kommunala över-valet-jobb (s).

What a surprise.

PJ Anders Linder

Eva-May Melander skriver om akademikerarbetslöshet i en energirik artikel i senaste numret av nättidskriften Smedjan. Hon menar att regeringen inte begripit arbetslöshetens natur och sätter in irrelevanta åtgärder.

Men den intressanta kärnfråga hon tacklar har med överutbildningen att göra: det utexamineras mängder av akademiker vars utbildning inte efterfrågas. Många går i högskolan därför att de inte hittar ett arbete och när de till sist blir klara är de både arbetslösa och skuldsatta. Högskolan blir en sysselsättningsmaskin i stället för ett centrum för lärande, forskning och kritisk diskussion.

Varför så tyst i dessa centrala frågor: Högskolans devalvering. Arbetsmarknadens stelhet och oförmåga att skapa nya jobb?

PJ Anders Linder

Små barn har en fantastisk förmåga att lyssna och ta till sig. Men ska man verkligen, som moderaterna, dra slutsatsen att det nu är läge att få så många barn som möjligt aatt börja i organiserad, pedagogisk förskoleverksamhet från tre års ålder?

Jag tycker inte det.

. Kunskapsproblemen i skolan har med ungdomsskolans dåliga kunskapsfokus att göra, inte med tidpunkten för skolstart. Pedagogik för treåringar kan inte ersätta undervisning och arbetsro för tolvåringar och femtonåringar. Lägg krutet på förbättringar i den vanliga skolan.

. Är det verkligen rätt prioritering att satsa ännu större ekonomiska resurser just här? Vad kostar reformen relativt andra tänkbara satsningar – och lindringar av skattebördan?

. Och vad innehåller egentligen läroplaner för treåringar? Vad är det alla ska tillägna sig? Och om det nu är viktigt att alla tillägnar sig detta, varför inte göra förskolan obligatorisk? Moderaterna säger att det handlar om frivillighet men man främjar en dynamik som pekar i annan riktning.

. OM det nu ska satsas ytterligare offentliga resurser på de små barnen, ska de verkligen riktas på ett sätt som bara kommer vissa barn till godo? Det finns redan jätteproblem med att de barn som är i dagis och förskola får mycket större resurser än barn vars föräldrar har andra idéer om hur småbarnsåren bäst ska levas. Varför späda på den orättvisan ytterligare?

PJ Anders Linder

Övervakningssamhället flyttar hela tiden fram sina positioner – och det är sorgligt få som orkar bry sig. Så länge man har rent mjöl i påsen…..

Men det finns de som känner för medborgerlig frihet. En sådan tapper själ i integritetens tjänst är Pär Ström, som driver sajten www.stoppa-storebror.se. Gör det till en vana att titta förbi där ibland och skaffa kunskap om alla nya förslag till registrering och bevakning.

PJ Anders Linder

Det blir allt fler anställningar som inte är traditionella tillsvidareanställningar, ojar sig LO. Arbetsgivarna vill ha visstidslösningar och möjligheter att ringa in folk till arbetstoppar.

Jaha. Och varför kan det nu vara på det sättet? Kan det möjligen ha något lite att göra med att de traditionella anställningarna görs alltmer betungande och riskfyllda för arbetsgivarna för vart år som går: sjuklöneansvar, rehabansvar, rätt till heltid, rätt till ledighet för studier, snart också rätt till tjänstledighet för att jobba hos andra, t ex hos konkurrenter.

Varför i himlens namn kan inte LO/SAP-kamarillan begripa att man får mindre av det man gör dyrare, svårare, krångligare och riskablare!!??

PJ Anders Linder

Samtliga borgerliga partier i Stockholms stadshus föreslår sänkt skatt i sina budgetalternativ. Moderaterna vill sänka med 40 öre, kd med 25 och fp med 20 öre.

Det är inga stora steg. Men det är steg i rätt riktning.