Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Även i den försiktiga tyska debatten ökar nu intresset för plattskatt: ett system med låga och enhetliga skattesatser.

Att alltför nervöst bara beakta skattesystemets kortsiktiga fördelningseffekter leder till handlingsförlamning och att man får svårt att hantera den internationella konkurrensen. Det är utvecklingskraften i ekononomin som bestämmer människors levnadsstandard, inte millimeterjämlikheten i skattesystemet.

PJ Anders Linder

Det är inte alldeles lätt att förstå moderatledningens argumentation mot liberaliserad arbetsrätt. Det är inte arbetsrätten som gör att 1,5 miljoner svenskar saknar arbete, säger Mikael Odenberg enligt TT:s referat.

Nej, naturligtvis finns det fler förklaringar än så. Men varför ska man avstå från att liberalisera arbetsrätten bara för att det inte löser alla problem!?

PJ Anders Linder

I Sydsvenskan gör Anders R Olsson en intressant anmälan av en bok om det nya högteknologiska övervakar-, datasamlar och kontrollsamhället. Åtskilligt i våra liv kan bli bättre med hjälp av den nya tekniken, men vi är också på väg att bli kontrollerade in i minsta detalj: Vårt arbete. Våra läsvanor. Våra medicinska data.

Man ska nog varken vara okritiskt för eller mot det som händer, men det är ett underbetyg till svensk debatt att diskussionen om integritet och datainsamlande är så tam.

PJ Anders Linder

Det går dåligt för president Bush i opinionsmätningarna. Egentligen är det inte så konstigt. Närvaron i Irak skördar amerikanska liv, och lösningen på problemen känns avlägsen. Förbättringarna i vardagslivet finns där, men de har svårt att göra sig gällande gentemot det mycket besvärliga säkerhetsläget.

Vilken statsman har någonsin blivit populär på krävande militära engagemang långt från hemlandet?

Många debattörer och politiska motståndare gottar sig nu åt Bushs problem. Men allvarligt talat, vilken seriös person kan i dag önska USA annat än framgång i Irak? Att vara kritisk mot invasionen och framför allt hanteringen av invasionen är en sak, men hur är man funtad om man hoppas att Bush och USA ska misslyckas med att få någon sorts någorlunda hållfasta konstitutionella strukturer på plats?

I Europa är många sprickfärdiga av självbelåtenhet över att man varit motståndare till invasionen av Irak och nu excellerar i cynismer om vad som händer. Historien kommer knappast att betrakta den opinionen med speciellt mild blick – oavsett om Irak blir en demokratisk framgång, eller om landet sjunker ned i kaos pga bristande engagemang från omvärlden.

PJ Anders Linder

I Sydsvenskan understryker Maud Olofsson på ett bra sätt företagsamhetens betydelse i Alliansens samlade budskap. Ekonomi är inte bara system och nationalräkenskaper, det är också företagare och konkreta företagarvillkor.

Jobb och välstånd skapas i företagen. Inte på finansen. Inte på Handelshögskolan.

PJ Anders Linder

Ett antal tappra s-aktivister presenterade i dag en rapport, som ”avslöjar” det moderata skräckväldet i Täby kommun.

Den här hårdföra politiken talar inte Fredrik Reinfeldt om, men det är den hans hustru, kommunalrådet Filippa Reinfeldt, genomför i praktiken. Och så kommer det att bli i höööööögerns Sverige.

För det första är skräckväldet måttligt skräckinjagande. I praktiken innebär det valfrihet och konkurrens.

Men framför allt, det verkar ganska uppskattat: I det moderata katstrovalet 2002 rasade partiet till 42,4 procent i kommunalvalet. Gången innan hade man fått 53,4 procent. Och låt mig gissa att opinionsmätningarna i dag ligger ännu en bit högre.

Och socialdemokraterna, som bekämpar allt det onda? De fick hela 17 procent.

Folket måste sova……

PJ Anders Linder

Fast även om det finns goda skäl för moderaterna att satsa på en bredare profil, är det svårt att förstå den nya m-linjen vad gäller just arbetsrätten.

I en TT-intervju i dag säger Fredrik Reinfeldt:

”Min upplevelse är att den svenska arbetsrätten i allt väsentligt fungerar väl för stora företag och i de flesta fall också för de små företagen.”

Och TT fortsätter: ”Att ändra i anställningstryggheten leder inte till ökad sysselsättning, enligt Reinfeldt. Det är viktigare att göra det mer lönsamt att arbeta, genom att sänka skatter och strama åt bidragen.”

TT frågar inte – och Reinfeldt förklarar inte – på vilket sätt de båda idéerna utgör alternativ till varandra. Varför inte BÅDE göra det mer lönsamt att arbeta OCH liberalisera arbetsrätten.

. Småföretagarna gillar inte LAS.
. LAS minskar rörligheten av kompetent folk mellan företagen. Man vaktar sin plats i kön.
. LAS gör människor sjuka. Man vågar inte sluta och komma sist i turordningen i något annat företag.
. Och LAS ger rättigheterna och makten till facket snarare än till individerna. Om arbetsgivare och fack kommer överens om att dumpa en individ har denne inte mycket att sätta emot.

Dessutom. Det är knappast någon röstvinnare att stryka LO medhårs på just denna punkt.

Det åvilar de andra partierna i Alliansen att få m att ta sitt förnuft tillfånga när det gäller arbetsrätten. Ingen begär en Revolution, men det behövs vilja att förändra.

PJ Anders Linder

I eftermiddags var jag på ett presseminarium hos moderaterna. Ämne: vad har människor för bild av partiet? Har det förändrats?

Lite ligger det nog i vad statsvetarprofessorn Tommy Möller sade vid mötet, att redan det faktum att man ordnar den här sortens öppna möten om strategi och framtoning utgör del av ett svar på frågan.

Arne Modig från Temo redovisade resultaten. I korthet: väljarna tycker att moderaterna har rört sig mot mitten – och gillar det. Sedan är det svårt att veta om de gillar själva den politiska förändringen – eller om de gillar att förändringen verkar göra det mer sannolikt med maktskifte och borgerlig regering.

Nu finns en kontaktyta mellan s och m. Väljare rör sig direkt mellan de båda stora partierna. Man kommer att tänka på Tyskland, med stora SPD och CDU som bäggedera är en realistiskt hemvist för en stor grupp mittenväljare. Ibland röstar man lite till vänster, ibland lite till höger.

Om moderaterna fortsätter med den här strategin ökar sannolikheten för maktväxling i Sverige. Det är bra.

Men det uppstår också en brist på djärva och genomgripande förändringsbudskap inom partipolitiken. Sedan 1970-talet har det ju varit moderaternas roll – och även om de inte så ofta fått makten har idébudskapen gjort viktig nytta.

Kanske blir det något av ”mittenpartierna” som får fylla rollen framgent? För det finns inte mycket utrymme kvar i branschen att ligga till höger om s och vänster om s; i den mitten är det numera ruskigt trångt…..

Eller så är Alliansen ett första steg i en utveckling mot förnyelse av partistrukturen. Det vore nog inte så dumt.

PJ Anders Linder

Anders Isaksson, författare och medarbetare på DN:s ledarsida, levererar ord och inga visor på DN debatt i dag. Artikeln är ett kraftfullt angrepp på ägarfamiljen Bonniers, som anklagas för att ha givit upp om DN:s framtid som prenumerationsbetalad kvalitetstidning.

DN har blivit ett resultatställe bland många i koncernen och alla positiva ord förbehålls numera Expressen och Stockholm City, skriver Isaksson. Medan ledningen öser beröm över Bonniers förlusttyngda gratistidning ägnas DN bara några förströdda rader, och det finns inte ett ord i årsredovisningen ”om Dagens Nyheters hårdnande konkurrens med Svenska Dagbladet.”

Det är nog lite tidigt att räkna ut Dagens Nyheter ännu, men Isakssons j’accuse aktualiserar åtminstone två grundläggande frågor :

1. Bonnier/DN:s svala intresse för att hävda den kvalificerade morgontidningen som medium. Om Bengt Braun och hans ledningskolleger hade ägnat samma möda åt att fundera hur genren dagstidningen med kvalitet kan stärka sin ställning som kulturbärare och annonsmedium – som de gör åt att försöka försämra situationen för SvD – skulle mycket ha varit vunnet för alla inblandade parter.

2. Bonnier/DN:s lättsinniga syn på tidningen som opinionsbildare, arena och aktör i det offentliga samtalet. I sina senaste annonskampanjer, lika pretentiösa som svårbegripliga, talar DN visserligen mycket att man publicerar många ”åsikter”. Men det finns ingen riktig styrsel i argumentationen: Hur är det med gränslinjen mellan nyhetsförmedling och åsiktsbildning? Och framför allt: hur är det med respekten för genomtänkt och välargumenterat opinionsmaterial?

Jag vet inte om Anders Isaksson har rätt i allt han skriver. Men när han häcklar kampanjfrasen om ”Sveriges största tyckeri” kan man bara instämma. När DN skriver manifest om att man byter åsikt som andra byter skjorta devalverar man inte bara sina medarbetare på ledar-, kultur-, kommentar- och kolumnistplats, utan också sin egen samhällsroll.

Per Ericson

Stockholms kollektivtrafik förbereds nu för påfrestningarna under det kommande försöket med biltullar. I dag presenterade också moderaterna i Stockholms stad och län en opinionsundersökning i frågan. En klar majoritet är mot experimentet:

63 procent anser att det är dåligt med trängselskatt i Stockholm.

68 procent vill folkomrösta före försöket med trängselskatt.

74 procent anser inte att försöket är värt kostnaden på 3,5 miljarder kronor.

De rödgröna tänker sig möjligen att opinionen kommer att svänga när försöket väl är igång. Jag gissar att de bedrar sig.