Hundraårsperspektiv

Barometern har i dag en rolig ledare i form av ett tänkt första maj-tal för hundra år sedan. Skulle SAP ha blivit lika framgångsrikt om folk i tid hade fått veta vart partiets styre skulle leda?

Förväxlingskomedi

Det är inte lätt att vara brittisk miljöpartist. Inför underhusvalet har partiet rätt till EN gratis tv-sändning i Channel 4, och under den lyckades kanalen förväxla textremsorna. I stället för gröna budskap fick tittarna i stället ta del av åsikter från de hårdkokta naationalisterna i UK Independence Party.

Ungefär som om en valfilm med Maria Wetterstrand och Peter Eriksson i blomplockartagen ackompanjerades av arga utfall mot Bryssel av Lars Wohlin.

Fast vänta nu lite…….

Mp stod fast om arbetsrätten

Riksdagen röstade i dag om det s k tvåpersonersundantaget i Las. Dvs att småföretag har rätt att undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägning. LO hatar detta undantag, som inskränker organisationens makt och utgör ett farligt prejudikat, och har tillsammans med s kampanjat stenhårt emot det.

Heder åt miljöpartiet som i dag stod fast vid undantaget. Enskilda miljöpartister har utsatts för mycket aggressiva påtryckningar från LO i syfte att få dem att backa, men ännu en gång stod hela gruppen emot.

Huvudnäring holdingbolag?

”Sverige är ett väldigt bra land för holdingbolag, säger mina utländska kontakter, men de vill inte ha anställda i Sverige eller ta hem några vinster här.” Det var budskapet från etableringskonsulten Karin Darlington när Thomas Östros besökte Växjö i går.

Småföretagarna i Kronoberg var inte riktigt lika imponerade som Östros av det svenska näringslivsklimatet. Flera av dem lyfte fram illojal konkurrens från stat och kommun.

Snart är det över

Så ska då experimentet med biltullar i Stockholm genomföras. Socialdemokraterna lovar att sätta in 200 nya bussar för att stockholmarna ska kunna ta sig fram i sin stad. 32 000 nya sittplatser under rusningstrafiken ska det bli. Och hur många ståplatser?

Det är trist att dumheterna ska genomföras, men en tröst kan ju vara att experimentet snart kommer att vara överstökat. Och sedan är det val.

Bra start för Bäckström

Besökte i eftermiddags Storgatan 19 i Stockholm, där Svenskt Näringsliv presenterade sin nya vd.

Jag måste säga att Urban Bäckström gjorde ett mycket gott intryck. Han känns genomtänkt och solid. Under pressträffen presenterade han ett kort papper med personliga reflexioner inför uppdraget. Där betonar han företagsamhetens betydelse för förnyelse och nya jobb.

Han konstaterar också att Svenskt Näringsliv måste klara av att driva en långsiktig, kontroversiell linje å ena sidan och upprätthålla korrekta relationer med politiken å den andra. I frågestunden undrströk han att det finns tillfällen då även en bred organisation som Svenskt Näringsliv måste ”upp på barrikaderna”. Helt rätt signaler.

Mer Ukraina

Smålandspostens Claes-Göran Hegnell var en av mina reskamrater i Ukraina i förra veckan. Här skriver han läsvärt om det stora, spännande landet och dess väldiga problem och utvecklingsmöjligheter.

No Blair please, we’re Scottish

Det går uselt för torypartiet i Skotttland och Wales, men det betyder inte att Tony Blair och labour har det enkelt och lätt. De skotska och walesiska nationalistpartierna SNP och Plaid Cymru kräver att ska ställas inför riksrätt.

Gärna presenter men inte frihet

Karl-Petter Thorwaldsson, som utreder föräldraförsäkringen år socialdemokraterna, föreslår det ena nya offentliga ingreppet efter det andra. Ena dagen är det premier för dem som delar försäkringen på det politiskt korrekta sättet – och så ska det bli ännu större ledigheter. Dels för mamman under graviditeten, dels – annonserat i dag – för pappan strax efter barnets födsel.

På ett alltmer detaljerat sätt ska staten bestämma hur familjelivet ska ordnas. Visst, allt är frivilligt att ta emot, men varför kan inte familjerna helt enkelt få ett ökat ekonomiskt utrymme och sedan själva bestämma hur de vill ha det?

Thorwaldsson och s-ledningen vågar inte föreslå tvångsdelad försäkring rakt av, eftersom de vet att väljarna är helt emot. Men viljan att styra och ställa har inte blivit mindre för det.

Hur får man tillvaron att gå ihop?

Tillbringade ett par timmar av seneftermiddagen på Hotellet på Linnégatan, där Timbro ordnade seminarium om ”Desperata yrkeskvinnor”.

Hur ska man som yrkesarbetande småbarnsförälder få tillvaron att gå ihop?

Svaren var olika beroende på ideologisk hemvist. Ena sidan vill ha lågbeskattade hushållstjänster, andra sidan tvångsdelad föräldraförsäkring.

Det blev också rätt mycket diskussion kring tanken att låta enskilda föräldrar förfoga över de summor som i dag tvångsmässigt går till finansiering av just kollektiv barnomsorg. Om man vill ha det på annat sätt borde man väl få ta sina pengar och gå? Marie Söderqvist och Martin Borgs var inne på den linjen. Ursula Berge och Lotta Gröning var emot: dagis är den stora frihetsmaskinen.

Magnus Henrekson från Handels pekade på att det finns extremt starka drivkrafter som leder bort från att prestera maximalt på jobbet. Skattekilarna är gigantiska medan eget arbete är beskattat med noll procent. I stället för att specialisera oss håller vi på med allt fler sorters sysslor på ett halvbra sätt, och det hotar långsiktigt hela den svenska konkurrenskraften när företagens påläggskalvar tackar nej tll erbjudanden därför att avancemang knäcker deras privata livssituationer.

Två egna slutsatser:

1. Den väldiga ansamlingen av resurser till den offentliga sektorn gör att det blir extremt intressant att engagera sig i hur staten utformar sina system. Det underblåser ett enhetslösningstänkande som passar illa för 2000-talet. Det vore bra med mycket större flexibilitet inom ramen för dagens system – t ex att mor- och farföäldrar kunde få ersättning ur föräldraförsäkringen vid vård av sjukt barn – men det vore ännu bättre med lägre skatteuttag och större frihet för hushållen.

2. En hel del frågor av det här slaget har ingen Lösning. Högerns svar är bättre än vänsterns, men inte heller dessa gör det okomplicerat att förena föräldraskap, förvärvsarbete och förkovran. I viss utsträckning är problemet existentiellt – vi kan inte göra allt vi vill – och det måste vi lära oss att förhålla oss till.

Kontakta oss

Välkommen till debatten i SvD

Vi tar emot artiklar i aktuella ämnen. Artiklar som sänds till oss, ska enbart vara sända till Brännpunkt. Maxlängd är 5500 tecken, kortare går bra. Carina Stensson, redaktör, Carl-Johan Bilkenroth, biträdande redaktör. Mejla brannpunkt@svd.se

FÖLJ DEBATTEN

”Jihadister inte alltid terrorister”

Fler artiklar om jihadism.

MEST LÄST:

Förra veckans mest lästa artiklar på Brännpunkt:

Kritik mot Coops reklam för ekomat blev mest läst. Här är listan på de tio mest lästa.

DEBATT

”Detta är ju nonsens!”

Läsare om saltvarningen. Läs diskussionen!

FÖLJ DEBATTEN

Integration visst – men hur?

Fler artiklar i samma ämne.

LÄKEMEDEL

”Samma namn skulle underlätta”

Följ debatten om läkemedel som byts ut.

avlopp

”Vi bör dra två rör ut från alla hus”

Följ debatten om avloppen!

SJUKFRÅNVARO

Sex myter om sjukfrånvaron

Följ diskussionen!

FÖLJ DEBATTEN

”Därför behövs studieavgifter”

Moderata Studenter försvarar kritiserat förslag.

Ledare

I allmänhetens (o)tjänst

LEDARE

Public service riskerar utradera sitt existensberättigande

Lägre skatt är en överlevnads- och värdighetsfråga

LEDARE

Tre moraliska variationer på den moraliska skattefrågan

Ingen hopplös situation

LEDARE

Civilsamhälleliga aktörer för närvarande bästa alternativet.

Parti i kris eller så talade Thage G. Peterson

LEDARE

Tre tips för socialdemokratisk förnyelse och utveckling.

När administrationen leder forskningen

OP-ED

Risk att styrningen fokuserar på kvantitet och inte kvalitet.

Svenskt valsystem håller inte måttet

OP-ED

Staten, inte väljaren, ska se till att valhemligheten skyddas.

Den norska
snöbollen rullar inte

OP-ED

Ingen betydelsefull förändring i de kvoterade norska företagen.