Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

Per Ericson

Per Ericson

Försöket att mörda påven våren 1981 genomfördes av den bulgariska säkerhetstjänsten på uppdrag av sovjetiska KGB. Detta enligt de italienska tidningarna Corriere della Sera och il Giornale, som hänvisar till dokument ur Stasi-arkiv. Enligt Catholic World News uppger en talesman för den bulgariska regeringen att gamla arkiv nu kan göras tillgängliga för en italiensk kommission som utreder attentatet.

Misstankar i denna riktning har funnits länge. Får vi bevisen nu?

Bokslutet över kommunismens brott är fortfarande långtifrån färdigt.

PJ Anders Linder

Göran Rosenberg har bestämt sig för att den viktiga kampen i dag är kampen mot privatföretagsamhet i sjukvården. Han har skrivit bok i ämnet tidigare och återvänder nu till det i en artikel i DN.

Hans upplägg är att ställa de sämsta sidorna av amerikansk sjukvård mot en inbillad idealistisk bild av läget i ett offentligfinansierat system.

Han skriver inget om allt det som är lysande i USA:s sjukvård. (Jämför Hugo Lagercrantz artikel på Brännpukt nyligen.)

Han skriver inget om hur det ser ut i verkligheten i den svenska landstingssjukvården. Är den Utopia? Skulle inte tro det.

Han skriver inte heller något om att patienter och anställda tycker att vård och arbetsförhållanden är bättre i den svenska privatsjukvård som trots allt existerar.

Mardrömmar och fantasier blir argument mot framväxten av en vital och spännande sjukvårdsbransch, där vinstintresse och patientomsorg kan förenas. Tur att det finns andra intellektuella, som t ex Åsa Moberg, som ser på läget med klarare blick.

PJ Anders Linder

Enligt Aftonbladet ska det bli förbjudet för taxi i Stockholm att stanna och plocka upp passagerare på gatan – utom i särskilda zoner.

Och restauranger får inte öppna uteserveringar för tidigt på våren.

Det är i den här sortens vardagsfrågor som de styrandes mentalitet blir blottlagd på allvar – och det är ingen angenäm syn.

PJ Anders Linder

Ja, det finns mycket usel och vulgär reklam. Och ja, det pågår en påträngande sexualisering av samhället.

Men nej, lösningen på detta är inte att ett antal förståsigpåare förenas i ett ”etiskt” råd som på vaga grunder sitter och friar och fäller annonser. Som nu senast i fallet Dressman. Det ”etiska” rådets resonemang om vilken mängd nakenhet som är moraliskt försvarsbar ter sig lika löjliga som godtyckliga.

Ett samhälle helt utan vulgaritet i annonseringen är med all sannolikhet en kasern. Det ligger i det öppna, fria samhällets natur att somliga ibland går över gränsen.

Ibland är det rimligaste reaktionen tystnad. Smaken är olika, och vad den ene finner stötande kan den andra finna kreativt och fantasifullt. Den skillnaden måste vi lära oss att leva med.

Ibland kan övertrampen vara värre och en motreaktion på plats, men då ska det vara fråga om debatt, kritik och köpbojkott, dvs fri opinionsbildning.

”Etiska” ”domar” hit och dit klarar vi oss bättre utan.

PJ Anders Linder

Det är trist med uppsägningen av Länstidningens poltiiska chefredaktör Peter Swedenmark. Han må vara en oreformerad socialdemokrat till vänster, men han har ett eget, välformulerat tilltal och har uppenbarligen gott gensvar hos tidningens läsekrets.

Att byta politisk chefredaktör därför att man vill ha förändring är varje huvudägares privilegium, men att som Länstidningens ägare vilja ersätta chefredaktören och ledaravdelningen med inköpt material, kommer knappast att bli någon höjdare. Det blir rundskrivelser i stället för eget tänk. I realiteten väljer Länstidningen att frivilligt avveckla sig som självständig röst i debatten.

Tidningar är företag och måste drivas som företag. Men tidningar är inte bara företag utan också kulturbärare och opinionsbildare; ofta var det i just det syftet de en gång grundades. En tidning som slutar att vara opinionsbildare upphör samtidigt att vara tidning fullt ut.

PJ Anders Linder

Enligt en Sifomätning som publicerats i kvällens Rapport tror flertalet av dem som svarat att de borgerliga skulle vara bättre än socialdemokraterna på att sköta ekonomin.

En del kanske förundras. Är inte det här med ekonomi och budgetsanering Göran Perssons paradgren?

Jo, han har skickligt hållit liv i den bilden, etablerad under järnåren efter det tidiga 1990-talets kris. Men i dag finns inga belägg för att s skulle vara bättre: arbetslösheten är skyhög, nyföretagandet haltar – och det är bara plåster och spackel som håller ihop den statsfinansiella fasaden.

Just nu är arbetslösheten på tapeten. Under perioden fram till valet kan beskrivningen av statens finanser att ta större plats i debatten – och när kunskaperna om läget ökar kommer inte väljarna att gilla vad de ser.

PJ Anders Linder

När hörde man senast något stolligare än Lotteriinspektionens försök att förbjuda information om utländska spelarrangörers vadslagningsodds i svenska tidningars redaktionella material? Känner staten inga gränser i försöken att skydda sina spelinkomster?

PJ Anders Linder

Irwin Steltzer skriver i dagens The Times om varför Gordon Brown är fel man för 10 Downing Street. Brown vill trycka upp skatterna för mycket – under Blair har det offentligas andel vuxit till den hösta på tjugo år – och han har inte den rätta förståelsen för entreprenörskapets och konkurrensens drivkrafter.

Jag misstänker att denna artikel har lästs med kraftfullt rynkade pannor i den del av labourpartiet som drömmer om att Tony Blair ska efterträdas av den mer vänsterorienterade Brown.

Steltzer är nämligen känd för att stå tidningsägaren Rupert Murdoch mycket nära. Murdoch har genom hårtslående The Sun givit Blair sitt stöd – efter att tidigare ha varit lojal mot Margaret Thatcher. Många hade nog trott att Browns EU-skepis skulle göra honom acceptabel för Murdoch, men dagens artikel är en kraftfull signal om motsatsen.

Det är ett tungt besked för browniterna. Det är inte roligt att ha The Sun emot sig.

PJ Anders Linder

SVT har redan fått hård och välförtjänt kritik för sin annonskampanj om ”fri television”. Dels är det knappast public serviceföretagets uppgift att framhäva sig själv på andra medieföretags bekostnad, dels är det för mycket si och så med oberoendet för att man som tittare ska bli riktigt imponerad.

Och efter dagens besked om att landshövding Lars Engqvist (s), som intill nyligen var vice statsminister, ska efterträda förre finansministern Allan Larsson (s) som ordförande i SVT, har oberoendekampanjen blivit ännu mer omöjlig.

Göran Persson kunde ha valt att slå in på en annan väg och tillsätta en erfaren, självständig publicist. Men icke. Han ger pluralisterna fingret och låter utnämningspolitiken ligga fast.

Det enda man nu undrar över är varför han helt enkelt inte gör sig själv till SVT-ordförande? Har han bestämt sig för att bräcka Berlusconi är det väl lika bra att göra det med besked.

PJ Anders Linder

I min krönika i papperstidningens i söndags kan man läsa att 3/4 av grundskoleeleverna går ut skolan med ofullständigt betyg. Riktigt så illa är det inte. Rätt andel är 1/4.

Sedan kan man tycka att det är illa nog….