Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Var fjärde dansk LO-medlem tänker rösta på högerliberala Venstre, enligt en undersökning som refereras i dagens Politiken. Det är ingen naturlag att man ska rösta på s bara för att man är med i facket.

PJ Anders Linder

Dagens opinionsmätning inför folketingsvalet den 8 februari ger de danska socialdemokraterna 22,4 procent. Det är visserligen fortfarande i mesta laget, men bättre än i Sverige.

PJ Anders Linder

Wall Street Journal konstaterar att det irakiska valet kommer att få stora konsekvenser även utanför landets gränser:

”Yesterday’s election was the most openly contested vote in modern times in an Arab state and will certainly be far freer than anything we will soon see in Egypt, or Syria, or Saudi Arabia. It’s hard to tell what effect this will have on the authoritarian governments in those countries, but the positive reaction in some Arab quarters was already notable yesterday.”

PJ Anders Linder

Den breda uppslutningen i valet i Rak sätter inte punkt för konflikten, skriver David Frum i National Review. Däremot sätter den punkt för ett missförstånd om konflikten: att det finns bred folklig uppslutning bakom de blodtörstiga terroristerna, att dessa på något sätt skulle representera befolkningens egentliga vilja.

PJ Anders Linder

DN avslöjar nu ännu ett fall av underlig bostadshantering inom Rörelsen. Ola Rask, vd i ett fackligt ägt bolag, har låtit renovera sin sons lägenhet – men inte de andra hyresgästernas – för bolagets pengar.

Det är uppenbart att det är s man ska välja om man är intresserad av politik och av att bo bra.

Det är också uppenbart att enpartistatens fasoner har brett ut sig. Fack, parti, stat, individ — för Rörelsefolket är det ingen större skillnad.

PJ Anders Linder

Det irakiska valet i dag har inneburit ett stort steg framåt för demokratin inte bara i Irak utan i hela Mellanöstern. Många människor, 60-70 procent av de registrerade väljarna, har trotsat terroristernas hot och gått till vallokalerna. De har vägt den långa siktens vinster mot den korta siktens risk och långsiktigheten har segrat. Det är lika värdefullt som glädjande.

På kort det tid har det varit val i Afghanistan, Palestina, Irak. Inget av dem har varit perfekt enligt skolboken, men i verkligheten har de varit viktiga besked om att en demokratisk utveckling har möjligheter även i denna del av världen. Inget säger att vanligt folk just i Mellanöstern är begivna på diktatur och frånvaro av medborgerliga fri- och rättigheter.

Runt om i Västvärlden har den nya vänstern, den som ogillar Amerika långt mer än den gillar demokrati och öppenhet, hetsat mot det irakiska valet. I dag har irakierna givit dem svar på tal.

PJ Anders Linder

John Sergeant skriver omfångsrikt och fascinerande i The Times om hur Margaret Thatchers inflytande har gjort sig gällande i både i torypartiet och labour lång efter hennes avgång.

På många sätt är Tony Blair det tydligaste kvittot på Margaret Thatchers framgång.

PJ Anders Linder

Ekot i dag kommenterar jag kd:s dåliga opinionssiffror hos Temo och föreslår bildandet av en valallians, dvs att de fyra borgerliga partierna går fram under en gemensam beteckning. Dels ger det tydligt besked om samarbete och gemensam vilja, dels undanröjer det problemen med kd och fyraprocentsspärren.

Göran Hägglund värjer sig mot idén med det lite svårbegripliga argumentet att samarbetet måste komma nedifrån i stället för uppifrån. Gärna det – men vad har det med valalliansen att göra? Hur förtroendefullt de fyra än samverkar lokalt, regionalt och nationellt får man inte valalliansens fördelar om man inte bildar den!

PJ Anders Linder

Den nya organisationen Captus.nu gör en webbplats som sammanfattar de intressantaste rapporterna och artiklarna från borgerliga tankesmedjor och tidningar runt om i världen. Verkar matnyttigt!

PJ Anders Linder

Det finns mycket att säga om det irakiska valet: till exempel att de som röstar är lyckliga över att för första gången få vara med och påverka sitt lands politiska framtid.