Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Dick Erixon framhärdar tyvärr i sina felaktiga påståenden om att SvD skulle vara motståndare till att man använder DNA-teknik för brottsbekämpning.

Däremot är det fel att tvinga samtliga svenskar att lämna uppgifter om sitt DNA till ett gigantiskt statligt register, som kan komma att användas till alla möjliga olika syften.

PJ Anders Linder

Den nya redaktören Staffan Åkerlund har satt fin fart på tidningen Byggindustrin. I senaste numret har han en mycket tänkvärd ledare (ej on line) som utgår från den tyske jouranlisten Günther Wallraffs undersökande arbete. GW visade i ett av sina mer berömda reportage hur utländsk arbetskraft utnyttjades på en ljusskygg arbetsmarknad där skatter, arbetsmiljöregler o likn var satta ur spel.

Åkerlund skriver:

”Svartarbetaren blev säkerhetsventilen i ekonomin när de tyska facken gjorde den ordinarie arbetsstyrkan för dyr att använda för många nödvändiga uppgifter.”

Alla etablerade krafter ogillade Wallraffs resultat. Utan ”säkerhetsventilerna” skulle företag få högre kostnader, facken tvingas skruva ned sina anspråk, konsumenterna betala högre priser, politikerna tala klarspråk om hur systemen egentligen fungerade.

Åkerlund fortsätter: ”Det tyska exemplet visar hur illa det kan gå när fack och arbetsgivare tillsammans blir särintresse med en gemensam vilja att dölja sanningen. Ett gränslöst Europa ställer obönhörliga krav på arbetsmarknadens parter och nationella lagstiftare att skapa regler som fungerar.”

Litet att tänka på när man nu läser om LO-ledningens arga uttalanden mot lettländska byggföretag och byggnadsarbetare i Sverige.

PJ Anders Linder

I dag inleddes tingsrättsförhandlingarna om Uppsala universitets projekt med kvoter för studenter med bägge föräldrarna födda utomlands.

Det är bra med ökad mångfald men vägen dit ska inte gå över lösningar som dels sätter individrättigheter ur spel, dels bygger på att staten delar in vår befolkning i olika etniska kategorier.

Hoppas att Centrum för rättvisa, som driver individlinjens och de utkvoterade studenternas sak, blir framgångsrik.

PJ Anders Linder

Bloggaren Dick Erixon tycker att PJ just nu överreagerar genom sin kritik mot förslaget om ett heltäckande DNA-register. Erixon talar bekymrat om motståndet mot DNA-analys i kriminaltekniskt arbete, jämför med kärnkraftsdebattens skräckvisioner och avslutar med att det är en större integritetskränkning att behöva betala hälften av sin lön i skatt än att DNA-registreras.

Ingen har invänt mot att DNA-analys används inom brottsbekämpningen. Diskussionen handlar om det stora statliga registret.

Jag tror i själva verket att det finns anledning att ta upp en mycket tydligare och mer medveten diskussion om den personliga integriteten. Resonemangen om ”öppenhet” och ”transparens” må ha haft fog för sig på andra områden, men de har också lett till en förskjutning i det allmänna problemformuerlingsprivilegiet så att det numera är den som vill värna sitt privatliv som bär bevisbördan. Det känns inte bra.

Det visar en okänslighet inför individens behov av privata zoner, och en naivitet inför statens makt, som jag tycker är djupt bekymmersam. Vi tror inte att staten är alltigenom god på andra områden, varför skulle vi tro det just när det gäller kartläggning av medborgarnas känsligaste uppgifter? Varför skulle ingenting gå snett på just detta område?

Jag känner som Johan Hakelius i dagens Aftonbladet: ”Ge fan i vilken sorts mjöl jag har i påsen!”

PJ Anders Linder

Inom vänsterpartiet slåss nu förnyare, kommunister och schymanianer med varandra så att stickor och strån ryker. Mycket tyder på att det blir partisplittring.

Då uppstår ett eller flera vänstersocialdemokratiska partier, som Göran Persson kan samarbeta med. Och ett utpräglat nykommunistiskt parti – som han rimligen inte kan samarbeta med. En viktig del av hans parlamentariska underlag är på väg att försvinna. Den historien förtjänar att berättas mer än en gång.

PJ Anders Linder

TCO-förbundet HTF ansluter sig till Byggnads blockad av det lettiska företaget Laval Un Partneri Ltd.

Byggnads kräver att letterna ska teckna svenskt kollektivavtal till medelnivån för byggnadsarbetare i Stockholmsregionen. De ska alltså tvingas att lägga sig en god bit över avtalets golv. I realiteten handlar det om att hänga på det utländska företaget en extra ryggsäck så att det inte blir konkurrenskraftigt.

Att företagets anställda och kunder är nöjda spelar ingen roll. Nu handlar det om makten.

Det är en bit kvar tills EU:s inre marknad har blivit verklighet.

PJ Anders Linder

Radion står på i köket medan jag pysslar med en coq au vin. P1 konsument har just genomfört en andäktig intervju med ett par stolliga företrädare för ”Ad Busters”, som vandaliserar reklam och allmänt vill störta konsumtionssamhället.

Tänk om radion ägnade modern liberalism och konservatism hälften av det intresse som den ägnar olika sorters aktivistisk vänsterextremism – eller åtminstone hade kraft att ställa lite motfrågor med bett till vänstern. Vi skulle ha en helt annan samhällsdebatt!

PJ Anders Linder

Under rubriken ”Nu tändas tusen kättarbål” analyserar Sydsvenskans Per T Ohlsson den urspårade radikalfeministiska kritiken av integrationsminister Jens Orback.

PJ Anders Linder

Kristiandstadsbladet (25/11) kommenterar på ledarplats min inledning vid seminariet om Alliansen i Malmö i början av veckan.

PJ Anders Linder

Gårdagens utspel om ett heltäckande DNA-register har hunnit få både stöd och mothugg. Alf Svensson har entusiatiskt anslutit sig till tanken, justitieminister Thomas Bodström ställer sig avvaktande.

För en gångs skull håller jag med Bodström. Tanken att staten ska tvinga av alla medborgare fullständig genetisk information eftersom den eventuellt kan komma till nytta i framtida brottsutredningar innebär innebär ett stort ingrepp i integriteten – och ger staten för mycket makt.

Riskerna för att information ska hamna i fel händer blir mycket stora.

Och vad ska man göra med dem som inte vill lämna blodprov eller motsvarande till staten? Ska de straffas!?

Förhoppningsvis kan det trista förslaget ge upphov till en nytändning för debatten om personlig integritet. Utvecklingen har alltför okritiskt accepterat registrering, övervakning av hur vi använder informationstjänster, övervakningskameror osv.

Övervakningssamhället är över oss. Är det verkligen bara bra? Tror inte det. Hur effektivt och nyttig viss övervakning än kan vara behövs det också starka motkrafter.