Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Vänsterpartiet noterar sitt sämsta resultat på tio år i dagens Temomätning: 6,6 procent.

Det känns inte som någon tillfällighet att 6,6 är en rejäl jordbävning på Richterskalan.

Jag misstänker att detta bara är början. Vägval vänsterkretsen är kanske inte så stor till antalet, men när den bryter sig ur vänsterpartiet – och hur kan det annars gå? – kommer återstoden av v att i väljarnas ögon vara ett kommunistparti. Även ett sådant kan säkert få lite röster men knappast på nuvarande nivå.

Med Ohly i spetsen går vänsterpartiet ett dystert öde till mötes.

Och:

Persson får jätteproblem med sitt regeringsunderlag.

Och:

Det uppstår en intressant möjlighet på den politiska marknaden. Nu strömmar väljare tillbaka till s, men det känns måttligt sannolikt att s ska kunna bli ett 40-procentsparti igen. I alla fall så länge valsystemet är proportionellt.

PJ Anders Linder

Tio i åtta i morgon bitti (29/10) är jag med i Gomorron Sveriges nyhetspanel i SvT1.

PJ Anders Linder

I Resumé (44/2004) får Robert Aschberg frågan ”vem vill du anställa”?

Svar:

”Ingen. Det är så krångligt att ha en anställd att man måste ha ytterligare en anställd som sköter allt papperselände.”

PJ Anders Linder

Cecilia Stegö Chilò blir ny vd för den marknadsekonomiska tankesmedjan Timbro. Det är ett utmärkt val. Cecilia – Fia – har erfarenheter från företagsvärlden, politik och opinionsbildning. Hon kommer att kunna utöva både intellektuellt och moraliskt ledarskap i den förändringsvilliga debatten.

Och så har hon varit både ledarskribent och reporter i SvD…..

PJ Anders Linder

Politisk extremism, rentav våld, som del av kursprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet? Absurt? Ja, men läget verkar inte bättre. Eller vad säger ni om detta?

Kursmanifest

1 Frigörelse är feminismens kärna. All feministisk strategi syftar till frigörelse.
2 Akademin är en politisk plats. För ett frigörande tänkande och skrivande!
3 Feminismen är ett vetenskapligt och politiskt projekt. Teori och strategi hör samman. Strategi ger teori – teori ger strategi.
4 Inga strategier får uteslutas. Juridik, politik, dekonstruktion, destruktion, våld, teknologi, kärlek & hat.
5 Utvecklingen går inte alltid framåt – men det gör kursen.
6 Kursen liksom revolutionen kräver solidaritet. Allas aktiva medverkan.
7 Det yttersta syftet är att bli lite friare.

Så inleds i alla fall beskrivningen av en av magisterutbildningens kurser. Det skulle vara intressant att höra någon av professorerna förklara vad det betyder att ”inga” strategier får uteslutas – i ett ”politiskt” projekt. Och varför dessa stolligheter har godkänts. Vad säger Tommy Möller?

PJ Anders Linder

Socialdemokraterna har hållit möte med vänstern och miljöpartiet. Plötsligt talas det om fördjupat rödgrönt samarbete fram till valet 2006. De tre har väl upptäckt att skällandet på Allliansens splittring biter dåligt när de själva bara grälar med varandra. Nu ska frid vinna strid.

Att det bara är dagar sedan s-ledningen ställde skarpa ultimatum om ohlygarkerna och deras kommunism spelar uppenbarligen ingen roll. Kraven var bara till för att göra effekt i medierna, inte hos vänsterpartiet.

Persson hoppas att det ska gå att låtsas som regnar och prata sig ur knipan som så många gånger förut. Jag undrar om det kommer att lyckas. De blir inte färre, de som retar sig på att statsministerns ord sällan verkar ha giltighet i mer än 24 timmar.

Och inte verkar vänsterns inre liv bli mindre rikt framöver…..

PJ Anders Linder

Centern talar skarpt klarspråk om sjukförsäkringen. Det blir blankt nej till regeringens förslag att göra företagen till försäkringskassor. Värdefullt med detta klarspråk!

Det finns utrymme och skäl för Alliansen att göra ännu mycket mer i denna fråga. Hans Karlssons proposition måste vara en av de allra sämsta under denna mandatperiod: socialt orättfärdig, likgiltig inför företagarverkligheten, jobb- och tillväxtfientlig.

PJ Anders Linder

Syftet må vara det ädlaste, men det är helt fel att socialdepartementets ”Flicka”-kampanj publicerar annonser som går till angrepp mot enskilda chefer i medieföretag.

Det pågår redan alldeles för mycket opinionsbildning i statens regi. Samhällsdebatten blir helt snedvriden när aktörer som Folkhälsoinstitutet, Naturvårdsverket och ombudsmännen får stora summor av staten för att driva kampanjer. Vilken fri opinionsbildare kan mäta sig med dem?

Att sedan staten går från propaganda i allmänna frågor till hets mot individer är direkt stötande. Dra in kampanjen!

PJ Anders Linder

”Såg din guldstjärna till Morgan Johansson för att han motsätter sig skräckbilder på cigarrettpaket.

Kan man inte tänka sig en nationell kompromiss – som ändå uppfyller EU:s krav på avskräckande bildspråk:

I Sverige sätter vi bilder på Morgan Johansson på paketen!”

PJ Anders Linder

Dagens industri har intervjuat riksdagsledamöter om vad de tycker om könskvotering till börsbolagens styrelser. En klar majoritet är emot.

Detta är tyvärr ingen vattentät garanti för att det inte blir lag – riksdagen har röstat mot bättre vetande förut – men det tyder på lägre sannolikhet för tvingande lagstiftning.

Att det inte blir lag är faktiskt mycket viktigt. Privata företag är inte en del av staten. De är privata sammanslutningar och måste få fatta sina egna avgörande beslut om hur verksamheten ska styras och ledas.