Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Tillsammans med bl a Vaclav Havel, John McCain, Timothy Garton Ash och Francis Fukuyama har Carl Bildt skrivit ett öppet brev om problemet med den urholkade ryska demokratin. ”Vi måste säga sanningen om vad som händer i Ryssland”, skriver man.

Rätt så. Även om man inte kan räkna med att opinionsbildning från väst får omedelbart genomslag i politiken i öst, gör det större nytta med konstruktiv kritik än med ängslig tystnad. När ingen rysk opposition orkar ge Putin mothugg, måste den internationella opinionen göra det.

PJ Anders Linder

Turkiet hör hemma i EU. Det är budskapet i ett tal som Carl Bildt nyligen höll vid en SEB-konferens. Turkiets medlemskap kommer inte att bli problemfritt, men det vore ytterst obetänksamt av Europa att stöta bort Turkiet och låta dess 70-80 miljoner utveckla en ickeeuropeisk eller rentav antieuropeisk identitet och roll i stället.

PJ Anders Linder

SvT har ändrat sig och direktsänder kvällens debatt mellan George W Bush och John Kerry, skriver Babak Sarvari i ett mejl.

Utmärkt. Hatten av för SvT som kommit fram till rätt beslut. Det hela börjar kl 3 i SvT1.

Per Ericson

Statsbudgetens saldo i augusti blev ett underskott på 15,7 miljarder kronor, meddelar Ekonomistyrningsverket. Det är en ökning av underskottet med 3,8 miljarder kronor jämfört med ESV:s prognos. Utfallet för skatterna blev lägre än prognostiserat. Läget är inte fullt så bra som finansministern säger.

PJ Anders Linder

DN minne verkar selektivt. Apropå 70-talsdebatten om löntagarfonder, skriver tidningen sin försteledare: ”…då var det kollektiv facklig ägarmakt i löntagarfonder, solidarisk lönepolitik och fördvärgligandet av det privata kapitalet som skulle lösa den inneboende motsättningen mellan företagsekonomisk och samhällsekonomisk rationalitet. Man talade så på den tiden.”

Nej, det gjorde man inte.

PJ Anders Linder

Jag fick just syn på Thomas Östros pressmeddelande om fp:s gymnasiemotion. Det är absurd och nyttig läsning.

Fp föreslår att man ska inrätta tvååriga yrkesutbildningar på gymnasiet. Alla ska inte behöva gå program som syftar till allmän högskolebehörighet.

Detta kallar Östros ”vettlöst”. Och skriver så här: ”Det måste vara historiskt unikt att ett parti som sin främsta punkt driver kravet på förkortad utbildning….”

Saken är dock den att bara drygt hälften av ungdomarna i dag klarar av sin gymnasieutbildning på utsatt tid. Förfärande många hoppar av eller får inte godkänt i alla ämnen. Många tar aldrig examen överhuvudtaget.

Så är det i verkligheten. Men den struntar Östros i. Han bryr sig bara om planerna och ambitionerna, och där är alla ungdomar på väg mot högskoleexamen.

Tiotusentals unga offras i dag för jämlikhetsdogmernas skull. Fp vill göra något åt saken. Det är inte svårt att se vilken hållning som är vettlös.

PJ Anders Linder

Under sin nya partiledare, Michael Howard, har det blivit lite mera krut i de brittiska konservativa, även om de har en bra bit kvar till att utgöra ett fullskaligt hot mot New Labour. Så här kommenterar en av partiets ordförande, Liam Fox, Tony Blairs tal vid labourkongressen.

PJ Anders Linder

Förre toryledaren Iain Duncan Smith må ha uppfattas som en träbock under sin partiledartid, men när han skriver i Guardian om tv-serien West Wing (Vita huset) gör han det med en stilistisk schwung som ingen svensk partiledare kommer i närheten av.

Per Ericson

Länder som Taiwan, Bolivia och Malta har bättre elektronisk service för sina medborgare. I en rapport hamnar Sverige först på 35:e plats i världen när e-förvaltningen granskas, skriver Computer Sweden.

Hoppsan! Hur stämmer det med statsrådet Gunnar Lunds försäkran om att Sverige ligger bra till jämfört med andra länder?

PJ Anders Linder

Blair tog också upp Irak. Hans besked till kongressen var helt enkelt att han gjorde vad han tyckte var rätt när han sade ja till det, och att han inte kan beklaga avlägsnandet av Saddam Hussein.

Labours aktvister ogillar kriget. Men de tror att Blair kan vinna ett tredje val på raken för dem, och det kommer de inte att spela bort. Torsdagens särskilda Irakdebatt blir plågsam men inte farlig för Tony Blair.