Annons

Idagbloggen

Agneta Lagercrantz

Agneta Lagercrantz

När vår frilansjournalist Karin Elfving snart avslutar sin artikelserie om världspendlarna, kan man undra hur många i Sverige som tänker som algeriern hon mötte på biblioteket i Skärholmen i helgen.
När hon visade honom de första tre artiklarna på Idagsidan sa han förvånat ”Jag visste inte att det fanns tidningar här som skriver om utlänningar”.
Även om det var lite svårt med svenskan hade han genast satt sig för att intensivt läsa dem. Som pensionär hade han nu byggt upp en återvändartillvaro i Algeriet.
”Man köper hus och skapar allting där, som ett paradis, men när man väl är där inser man att man är långt från familjen i Sverige. Så man är ändå alltid ensam. Antingen är man här och saknar sitt land eller så är man där och saknar sina barn. Man bär alltid på en ensamhet inom sig”.
Så hade han förklarat att många unga, inklusive en gång han själv, skaffar barn i Sverige utan att tänka på att det innebär att man slår rötter här. Det är sen, när man vill återvända, som man inser att det – just tack vare barnen – är omöjligt.
”Jag är själv invandrare men har inte hittat någon väg ut ur det här” hade han sagt till Karin och sedan pekat en gång på artiklarna i SvD:
”Ni skriver ju om våra liv! Jag hade aldrig trott att en svensk tidning kunde intressera sig för det.”

Per Söderström

Män går upp i vikt efter en skilsmässa, kvinnor redan under äktenskapet. Det är den korta versionen av en amerikansk studie, som presenterades i Las Vegas på måndagen. Den längre varianten berättar att trenden inte är entydig – endast en begränsad andel män blir ohälsosamt feta efter skilsmässan. Samma gäller i gruppen kvinnor efter giftermål.

Men resultaten skiljer sig från tidigare undersökningar som mätt den genomsnittliga vikten hos människor som gifter eller skiljer sig. Resultaten då har varit en svag ökning av vikten efter giftermål och en svag minskning efter skilsmässa.

– Dessa resultat kan maskera det faktum att somliga personer faktiskt går ned i vikt, medan andra varken ökar eller minskar och somliga går upp i vikt kraftigt, säger sociologen Dmitry Turmin vid Ohio state university.

 

Turmin använde data från National longitudinal survey of Youth ’79, ett år 1979 representativt urval amerikaner i åldrarna 14 till 22. Dessa har följts genom åren till i dag. I Turmins undersökning användes data från 10 071 personer.

 

Per Söderström

Amerikanska forskare inom naturvetenskap har ofta problem att få ihop livspusslet med karriär och familj. 45 procent av de kvinnliga forskarna och 24 procent av de manliga klagar i en undersökning på att forskarkarriären hindrar dem från att skaffa så många barn som de önskar. Det paradoxala är att kvinnorna trots det är mer nöjda med sina liv än männen.

Någon som kan bena ut innebörden av den här amerikanska forskningsrapporten? Studiens författare har inget svar utan konstaterar att frågan behöver diskuteras mer inom forskningen.

Här är en länk till studien och här en till pressmeddelandet.

 

Per Söderström

Personer som ogärna följer sociala normer kan också vara oväntat generösa. Det blev i alla fall resultatet när brittiska forskare lät försökspersoner spela ett spel som handlade om att arbeta tillsammans för gruppens gemensamma bästa. De som av forskarna kategoriserats som nonkonformister var mer benägna att satsa pengar i en gemensam fond som kom alla till del, särskilt sedan de fått uppmuntran för det. Konformisterna utnyttjade oftare möjligheten att berika sig själva.

I motsats till våra förväntningar går inte konformism och samarbete hand i hand, säger psykologen Piers Fleming vid University of East Anglia.

 

Han spekulerar i att de personer som bedömts som konformister blir mindre hjälpsamma eftersom de sneglar på andra mindre generösa personer i gruppen.

Om däremot en person är mindre konformistisk är det troligt att han eller hon tar ledningen och anstränger sig mer. Då kan andra i gruppen sporras att bidra mer, vilket gynnar både gruppen och individen, säger han i ett pressmeddelande.

 

Om du vill fördjupa dig i ämnet osjälviskhet har Idagsidan en artikelserie från 2010: Rik av att ge.

I en annan artikelserie har vi skrivit om motsatsen: Avund.