Annons

Idagbloggen

Simon Kyaga

Simon Kyaga

Debatten här i San Francisco har fortsatt kring DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). En diagnos som inte tilläts att ta plats i manualen på grund av bristfälligt vetenskapligt stöd var Sexmissbruk. Ledaren för arbetsgruppen om missbruk i DSM-5 Charles P. O’Brien avfärdade den kort med att säga: ”Bara för att en patient betalar för en behandling, innebär det inte att det finns en sådan sjukdom  (min översättning).”

Samtidigt som DSM-5 nu fastställts, så växer också forskningen om biomarkörer för psykisk sjukdom. Biomarkörer är tex. blodprov som kan förutsäga vilken psykiatrisk diagnos som är aktuell eller hur pass väl man kommer att svara på en specifik behandling. Det blev tydligt tidigare idag under en presentation om nikotinberoende. Alla som någon gång försökt att sluta röka vet hur svårt det är. Trots hjälpmedel som nikotinplåster och i vissa fall läkemedel, så är det bara en knapp femtedel som lyckas. Med det nya blodprovet kunde forskarna anpassa behandlingen. Antalet personer som lyckades sluta röka ökade då kraftigt.

Biomarkörer i all ära. En annan studie visade också tydligt att för personer med mer allvarligt beroende, såsom för opiater, så räckte det med att få träffa sin doktor lite oftare för att kunna förbättra sina chanser att tillfriskna. Allt som behövdes var ett femton minuters samtal.