Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Om du idealiserar din partner får du ett lyckligare äktenskap, hävdar amerikanska forskare som följt 196 nygifta par under tre år. Under den perioden fick försökspersonerna återkommande svara på frågor om bland annat sin egen såväl som partnens personlighet, om positiva och negativa drag. Utifrån dessa svar räknade forskarteamet fram om personerna överskattade kvaliteterna hos sin make/maka.

Inte överraskande sjönk den äktenskapliga tillfredsställelsen hos samtliga par över tid. De som enligt forskarna hade en orealistiskt idealiserad bild av sin make/maka var emellertid mer nöjda än de övriga. Varför då? kan man undra. Risken för besvikelse är uppenbar, vilket också forskarna också resonerar kring i studien. Kanske är just dessa par som klippta och skurna för varandra? Men så var inte fallet, enligt de variabler som används i studien.

Däremot ger rapporten inget svar på om idealiseringen i sig är den verksamma substansen i ett lyckligt äktenskap. Forskarna skriver att de inte kan utesluta att det finns andra faktorer som bidrar till det lyckliga äktenskapet och rekommenderar, som alltid i sådana här sammanhang, ytterligare forskning. Men de förefaller ganska säkra på sin sak och avslutar rapporten så här:

”Genom att betrakta sin partner som ett ideal förefaller man öppna dörren för lyckan snarare än att utmana ödet”.

Studien publicerades i aprilnumret av amerikanska tidskriften Psychological Science.

 

Och ja, förmodligen är nyckeln till ett lyckligt parförhållande svårfunnen. Kanske behövs det flera nycklar. 2009 hade Idagsidan artikelserien Att göra kärlek. Läs den och sök efter ledtrådar.