Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Här på Idagsidan försöker vi lägga ett ständigt oavslutat pussel med människan som motiv. Det är inte lätt. Tänk jättepussel på tusentals bitar, mycket himmel och gräs samt minimalt med linjära former. I dag dök det upp en bit som vi inte kände till. Det sker förmodligen dagligen, men den här kom från Karolinska institutet.

I en doktorsavhandling konstaterar Lea Forsman att hjärnan hos introverta, alltså inåtvända, personer ser annorlunda ut än hos deras motsatser, de extroverta. I en delstudie har hon använt magnetresonanstomografi och upptäckt att inbundna personer har större hjärnvolym i stora delar av hjärnbarken än utåtriktade personer.
– Volymen är särskilt stor i delar som man vet är inblandade i att hämma aktivt och utåtriktat beteende och i delar som aktiveras när vi tänker på andra människor. Det kan återspegla att inåtvända personer är mer försiktiga, de funderar mer över sociala situationer innan de handlar, säger Lea Forsman i pressmeddelandet.

I en annan delstudie visar hon att neurotiska personer har svårare att hålla en jämn rytm när de med fingrarna trummar en enkel takt. Avvikelserna är så små att de inte kan kontrolleras medvetet.
– Neurotisk läggning är en riskfaktor för sjukdomar som depression och ångest, eventuellt skulle man kunna använda detta test för att utvärdera vilken risk personer har för att drabbas av dessa sjukdomar, säger Lea Forsman.

Så var den biten
på plats, men hålen i pusslet är fortfarande stora. Frågan är om något av dessa hål kan fyllas med annat än bilder från magnetkameror. Många vill nog gärna tro det och på så vis bevara lite av mystiken kring människans psyke. Återstår att se om hjärnforskarna tillåter det.

På Idagredaktionen är vi mycket intresserade av vad som händer i hjärnan och det har bland annat resulterat i artikelserierna Hjärnkoll samt Hjärnan och jag. Läs dem i väntan på nya rön från hjärnforskningen.