Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Män går upp i vikt efter en skilsmässa, kvinnor redan under äktenskapet. Det är den korta versionen av en amerikansk studie, som presenterades i Las Vegas på måndagen. Den längre varianten berättar att trenden inte är entydig – endast en begränsad andel män blir ohälsosamt feta efter skilsmässan. Samma gäller i gruppen kvinnor efter giftermål.

Men resultaten skiljer sig från tidigare undersökningar som mätt den genomsnittliga vikten hos människor som gifter eller skiljer sig. Resultaten då har varit en svag ökning av vikten efter giftermål och en svag minskning efter skilsmässa.

– Dessa resultat kan maskera det faktum att somliga personer faktiskt går ned i vikt, medan andra varken ökar eller minskar och somliga går upp i vikt kraftigt, säger sociologen Dmitry Turmin vid Ohio state university.

 

Turmin använde data från National longitudinal survey of Youth ’79, ett år 1979 representativt urval amerikaner i åldrarna 14 till 22. Dessa har följts genom åren till i dag. I Turmins undersökning användes data från 10 071 personer.