Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Ett långt, lyckligt och innehållsrikt liv vill väl vi alla ha. Men det är svårt att kombinera dessa ingredienser, enligt en stor amerikansk studie som spänner över åtta decennier. Antingen får man ett långt och lite småtråkigt liv eller också ett kortare men rikare.

– Förbluffande var att de deltagare som i barndomen var bland de gladaste och mest humoristiska i genomsnitt fick ett kortare liv än de som inte var lika gladlynta. Det var de försiktiga och uthålliga som levde längst, säger psykologprofessorn Howard Friedman vid University of California, Riverside.

Varför är ett glatt och obekymrat sinnelag förknippat med ett kortare liv? Enligt Friedman kan sorglösa människor blunda för verkliga risker i livet och slarva med sådant som är viktigt för hälsan och ett långt liv. Friedman hävdar också att lycka inte har så mycket med hälsa och ett långt liv att göra.

Människor som kände sig älskade och omhändertagna rapporterade gott välbefinnande, men det gav dem inte ett längre liv. De sociala kontakter med den mest positiva hälsoeffekten var sådana som handlade om att hjälpa andra.

Här är några andra resultat från studien:

• Äktenskapet är ofta bra för mäns hälsa, men gör varken till eller från för kvinnor.

• Skilsmässa är mindre skadligt för kvinnors hälsa än för mäns.

• Att börja i skolan tidigt, före sex år, är en riskfaktor för tidig död.

• Att leka med sällskapsdjur har ingen effekt på ett långt liv.

• Det är aldrig för sent att välja ett hälsosammare liv. Enligt Friedman och Martin bör man göra det i små steg.

Tillsammans med psykologen Leslie Martin har han förfinat och kompletterat resultat från en berömd studie som inleddes redan 1921. Psykologen Lewis Terman vid Stanforduniversitetet i Kalifornien följde 1 500 amerikanska då tioåriga barn genom åren ända fram till sin egen död 1958. Därefter har andra forskare fortsatt arbetet som ska pågå så länge någon av de studerade personerna lever. Visserligen rör det sig om 1 500 personer som ansågs som extra begåvade när studien inleddes, så urvalet är lite begränsat. Men arbetet har ändå ansetts så intressant att det har fortgått i snart 90 år.

Friedman och Martin har ägnat 20 år åt sin del av arbetet och engagerat mer än hundra studenter för att hitta dödsattester, utvärdera intervjuer och analysera det stora material som Terman lämnade efter sig. Nu presenterar de sina resultatet i en bok som i dagarna har kommit ut i handeln. Titeln är: The Longevity Project: Surprising Discoveries for Health and Long Life from the Landmark Eight-Decade Study.