Annons

Idagbloggen

Anna Asker

Anna Asker

Hur människor påverkas av ljud i stadsmiljö handlar inte bara om bullernivå utan också om vad det är för sorts ljud. På Stadsmuseum i Stockholm står nu ett ljudlandskapsbord där man på en pekskärm kan bygga sitt eget ljudlandskap vid Slussen. Det går inte att dölja bruset av de 30 000 bilar som passerar där per dag, men det kan lättas upp med ljudet av lekplats, fontän, cafésorl, torghandel eller fåglar.

– Den allmänna uppfattningen är att buller är något dåligt som ska bort, men det finns positiva ljud också. Det handlar mer om att skapa en ändamålsenlig och varierad ljudmiljö, säger Östen Axelsson, miljöpsykolog vid Stockholms universitet.

Han är en av initiativtagarna till ljudlandskapsbordet som finansierats av forskningsrådet Formas, Innovativ kultur och Stockholms stadsmuseum.

Det är en lekfull installation som barnen på museet varit snabbast att testa, men syftet är allvarligt. Att tvingas vistas i dålig ljudmiljö påverkar både välbefinnande och hälsa. WHO skrev för ett år sedan i rapporten Burden of disease from environmental noise att trafikbuller årligen i Europa orsakar minst en miljon förlorade friska levnadsår, antingen på grund av för tidig död eller nedsatt hälsa.

Hur man själv uppfattar ett ljud är viktigt för vilken hälsopåverkan det får, vilket Idagsidan tidigare skrivit om.

– Jag vill att arkitekter i framtiden ska tänka på vilka ljud de vill ha i stadsmiljön. Vill de ha barn som leker så får de anlägga en lekplats och vill de har vattenljud är det smart att sätta dit en fontän. Jag är lite smått allergisk mot den här idén att man ska sätta högtalare överallt när man ska hålla på med ljuddesign, säger Östen Axelsson.

Ljudlandskapsbordet är en prototyp som forskarna på sikt hoppas ska kunna användas av arkitekter och samhällsplanerare vid utformingen av nya områden, men också som ett sätt att få dialog med medborgarna om vilka ljud de vill ha i staden.

Stockholmare som vill ha så lite ljud som möjligt  får bege sig till friluftsområdet Lövsta-Kyrkahmn i västra Hässelby, den tystaste platsen i Stockholms stad.

På ljudlandskapsbordet kan man lägga till torghandelsljud, barnsorl eller kanske fågelkvitter.