Annons

Idagbloggen

Per Söderström

Per Söderström

Religiösa människor har mer självdisciplin än icke troende och är därför mer framgångsrika i livet, hävdar en amerikansk psykolog i en ny studie. Professor Michael McCullough vid universitetet i Miami har gått igenom 80 år av forskning i ämnet och kommit fram till att troende generellt är bättre på att nå långsiktiga mål, de är friskare och lever längre, lyckas bättre i skolan och missbrukar i mindre utsträckning än andra. Och det är religionens disciplinerande regler om hur man bör leva sitt liv som ligger bakom detta.

Men religionen kan också missbrukas påpekar professor McCullough i ett pressmeddelande.
– Samma sociala kraft som motiverar generositet och välgörenhet kan få folk att ta på sig bombbälten och spränga sig själva i fullsatta bussar.

Professorns personliga tro framgår inte av pressmeddelandet, men däremot av en artikel av John Tierney i New York Times. Och den är tämligen ljum.
– Jag är intresserad på ett professionellt plan, men privat engagerar jag mig inte så mycket, säger McCullough till tidningen.
Han tillbakavisar också reporterns invändning om att urvalet kan bli snett, då människor med sämre självkontroll kanske väljer bort religion i hög utsträckning. Kvar blir de som inte blir uttråkade av att sitta av långa gudstjänster vare sig det är i kyrkor, synagogor eller moskéer. Nej, svarar McCullough, mätningar av hjärnor hos människor som ber eller mediterar visar att det är mycket aktivitet i två områden som är viktiga för självdisciplin och uppmärksamhet.
– De ritualer som religioner har uppmuntrat i tusentals år förefaller vara en sorts träning i självkontroll, säger han.